Variant

# Variantdager

Som beskrevet i håndboka har vi hver måned en hel dag hvor vi ikke jobber i våre daglige prosjekter, men fokuserer på å utvikle oss selv, selskapet og samfunnet.

Den første fredagen i hver måned har vi altså variantdag. (Det vil si, vi har ikke variantdag i januar og juli.)

Her vil du alltid finne oversikt over gjennomførte og planlagte variantdager.

# Organisering

To variantdager er aldri like, men alle er organisert i et fast mønster:

 • Dagens innledning - felles for alle. Formålet med denne er å inspirere, mane til ettertanke eller utfordre oss. Noen ganger holdes dette av eksterne andre ganger av varianter.
 • Formiddagsøkter - her er det ofte en eller flere parallelle sesjoner, hvor noen har ansvaret for gjennomføringen.
 • Felles lunsj - Vi går som regel ut og spiser en god lunsj i godt selskap og hvor vi har tid til å snakke sammen.
 • Ettermiddagsøkter - tilsvarende som formiddagøktene, og her kan det også være at noen sesjoner trenger så lang tid at begge øktene benyttes
 • Selskapstatus - En time på slutten av dagen som er felles for alle, og hvor ulike komitéer og grupperinger presenterer relevant informasjon eller holder kortere opplegg. Ledelsen presenterer også status for Variant.
 • Middag og sosiale aktiviteter - Etter at variantdagen er over har vi alltid noe sosialt. Dette kan være alt fra brettspill, til gocart, escaperoom, etc.

# Varianttur

Variantdagen i september er alltid litt spesiell. Hver september feirer vi vår fødselsdag ved at alle varianter kan ta med seg sin kjære eller en venn, og så reiser vi bort en helg. Septembers variantdag arrangeres som en del av denne turen, og har følgelig litt annen organisering enn de andre.

# Variantdagen som rammeverk for utvikling

Med totalt 9 ordinære variantdager, har vi 18 halvdagsøkter i året som vi skal bruke for å utvikle selskapet. Halvparten av disse er satt av til å drive utvikling av oss selv som varianter. Med faste og forutsigbare dager hvor man vet at ingen er opptatt med andre ting i prosjekt eller hos kunde har vi en unik mulighet til å legge opp til hemmelighet i utviklingsløpet.

Vi har utviklingsprogram vi har designet selv, og vi har mulighet til å investere i andre program.

# Utviklingsprogram

Det å være en variant er på ingen måte en statisk øvelse. Alle vi må utvikle oss for å alltid å være godt egnet til å løse krevende oppgaver for våre kunder.

Vi har derfor et utviklingsprogram for ulike varianter med ulike erfaring og ulik kompetanse. Foreløpig har vi fått på plass variant:skudd, som er programmet for nyutdannede og konsulenter med mindre enn 2 års erfaring.

# variant:skudd

Dette er vårt oppstartsprogram og er skreddersydd for mennesker som kommer rett fra skolen eller har mindre enn to års erfaring.

Merk, det er ikke noe tvil om at den viktigste læringen skjer i prosjekter ute hos kunder 37,5 timer i uka. For å forsterke læringen i prosjekt samt sikre at alle har et felles begrepsapparata og ett felles grunnlag har vi etablert variant:skudd

Illustrasjon over introprogammet variant:skudd

Programmet består av 6 samlinger og benytter variantdagene slik figuren over viser.

 • I oktober starter programmet med en heldag.

  • Da vil utviklere jobbe med noen av de mest grunnleggende byggesteinene vi har. HTML, CSS og JS. Selv om vi oftest jobber med avanserte rammeverk, og bygger rike applikasjoner på nett, er det viktig at vi alle vet hvordan disse byggesteinene faktisk fungerer.
  • Samtidig vil designerne ha en heldag hvor man får introduksjon til de vanligste verktøyene som Sketch og Illustrator samt teknikker og metoder for å kunne jobbe effektivt i prosjekter.
 • Også i november blir det en heldag, denne gangen en fellessamling med fokus på hvordan utviklere og designere best jobber sammen for å lykkes best mulig på prosjektet. Vi lærer hvordan forskjellige perspektiver er viktig i alle faser av prosjektet, og vi lærer variants empatisk utvikling.

 • I februar har vi en halvdags felles samling som omhandler konsulentrollen og konsulentferdigheter. Dette handler om kommunikasjon, forventninger, planlegging og samarbeidsferdigheter.

 • Når vi kommer til mars er det igjen tid for en heldag splittet mellom utviklere og designere.

  • Utviklerne vil jobbe med ulike sky-løsninger og problemstillinger knyttet til sky.
  • Designere vil få en introduksjon til vår designsprint, og vel så viktig kunnskap om når metoden skal benyttes og når den ikke bør benyttes
 • I april kjører vi en felles halvdags samling angående konsulenters “life hacks”. Dette er tips og triks som vil gjøre hverdagen lettere for alle. Merk at her er forventes det også at deltagerne bidrar med sine hacks.

 • Siste samling er i mai, også det en felles halvdag. Her blir det en introduksjon til konsulentøkonomi generelt og hvordan Variant spesielt er skrudd sammen slik at vi hvert år kan ha god nok økonomi.