Hva leter du etter?

Andre har søkt etter

 1. Lokalt HMS-arbeid

  Vinduer og dører til rom, korridorer og trapperom må lukkes. Om mulig, forsøk å slokke brann med enten pulverapparat eller slange, men tenk på egen sikkerhet. Heis skal IKKE benyttes som rømningsvei.
 2. Låne huset som en variant

  Vi kan parkere sykler i portrommet dersom det er plass. Pass på at syklene ikke sperrer for rømningsveien ut av huset eller dører. Dør til portrom har egen kode som du kan få ved å spørre på Slack.
 3. Innkjøp

  Vi har et fond på 50 000 NOK som kan brukes som midler til sosiale aktiviteter utover de faste vi har satt opp .
 4. Lokalt HMS-arbeid

  Vi har en bøtte til det meste, og du finner dem på kjøkkenet eller like i nærheten.
 5. Lokalt HMS-arbeid

  Ved brannalarm, forlat bygningen gjennom rømningsveiene og gå deretter til samlingsplassen mellom sykkelparkeringen og Dromedarbakeriet. Hvis brann oppstår uten at automatisk alarm er utløst, trykk på brannmelder hvis mulig og gå deretter ut av bygningen og til samlingsplassen.
 6. Lokalt HMS-arbeid

  Variant er et konsulentselskap, der hvor mange ansatte tilbringer store deler av arbeidstiden ute i kundenes lokaler. HMS-håndboka dekker proaktivt arbeid med lokaler, men vi avgrenser dette til vårt kontor i Thomas Angells gate. Renhold i våre lokaler gjennomføres av renholdere to ganger ukentlig Førstehjelpsutstyr er til enhver tid komplett i henhold til retningslinjer gitt av Arbeidstilsynet Ulykker som medfører alvorlig personskade skal straks meldes til lege/ambulanse, politi og Arbeidstilsynets lokalkontor. Innmelding skjer av daglig leder Gårdeier sørger for avfallssystemene i bygget vi leier kontorplass i. Variant har i tillegg eget kildesorteringssystem med instruks, godt synlig i kontorlokalet. Gode rutiner skal bidra til å redusere svinn og avfall Hvis ansatte opplever feil, mangler eller farlige situasjoner ute hos kunde ønsker vi at dette forsøkes varslet i henhold til kundens HMS-rutiner. Skulle dette ikke føre fram vil vi ta imot og håndtere saken i Variant-kontekst. Gjør deg kjent med følgende i Varianthuset: Rømningsveiene Nærmeste brannmelder Nærmeste slukkemiddel Ved brannalarm, forlat bygningen gjennom rømningsveiene og gå deretter til samlingsplassen mellom sykkelparkeringen og Dromedarbakeriet. Hvis brann oppstår uten at automatisk alarm er utløst, trykk på brannmelder hvis mulig og gå deretter ut av bygningen og til samlingsplassen. Vinduer og dører til rom, korridorer og trapperom må lukkes. Om mulig, forsøk å slokke brann med enten pulverapparat eller slange, men tenk på egen sikkerhet. Heis skal IKKE benyttes som rømningsvei. Nødnummer til brannvesen er 110. Rømningsveier og brannslukningsutstyr er godt merket. Branninstruks og redningsplan finnes som oppslag i kontorlokalet, i håndboka og gjennomgås med alle nyansatte. Brannøvelse gjennomføres en gang i året. Vedlikehold av brannvarslere og slukkeustyr utføres av gårdeier. Det meste vi produserer av søppel på kontoret er relatert til mat. Det kan være papiret til burritoen, en boks til salaten, et syltetøyglass, pose fra nøttene osv. For deg og meg er det altså viktigst å vurdere forskjellen mellom emballasje som skal i restavfall, og emballasje som kan skylles og resirkuleres. Hva skal hvor? Vi har en bøtte til det meste, og du finner dem på kjøkkenet eller like i nærheten. Først et lite fun fact: Det er 95% mer energibesparende å smelte en brukt aluminiumsboks, som f. Eks en leverposteiboks, for å støpe en ny en, sammenlignet med den energien som trengs når aluminiumen lages for første gang. Eksempler på glass- og metallavfall: Syltetøyglass Leverposteiboks Tuber fra kaviar, ost osv. Lokk av metall Øl- og vinflasker Metallbokser, som for eksempel makrell i tomat, leverpostei osv., kjøres i oppvaskmaskina før den kastes. Det er for å begrense at det lukter død og fordervelse fram til søpla tømmes. Flasker og bokser med pant kastes i tønna fra Flaskefond, som står godt synlig i lokalet. Elektronisk avfall kastes i en egen bøtte som du finner i «søppelrommet», i gangen ved siden av ansatt-inngangen vår. Der er det en rød bøtte med spesialavfall som tømmes to ganger i året. Eksempler på e-avfall: Ledninger Batterier Lyspærer og lysrør Rengjøringsmidler og eventuelle spraybokser Fargekassetter fra skriveren Papiravfall kan sorteres tre ulike steder i lokalet – Ved miljøstasjonen på kjøkkenet, eller i papp-boksen ved kaffebordet i arbeidsområdet, eller i en tilsvarende pappboks på Prosjektrommet i hjørnet i 2. etg. Eksempler på papp- og papiravfall: Dokumenter Reklame Emballasje (pizzaeske osv.) Servietter Melkekartonger (la plastkorken sitte på) Plastavfall er ren plast eller plastavfall du skyller først. Eksempler på plastavfall: Yoghurtbeger Lokket på salatboksen Plastemballasje fra teknologiske duppeditter Lokket til leverposteiboksen Tomme kaffeposer Møkkete eller «tilgriset» emballasje (både plast og papir) kastes i restavfall. Restavfall er det som blir igjen når du har sortert ut alt annet. Siden Trondheim ikke har anlegg for å behandle matavfall ennå (men jobber med saken), så betyr det at vi kaster følgende i restavfallet, Eksempler på restavfall: Snus Matrester Kaffegrut Knuste kopper/tallerkener osv. Møkkete eller «tilgriset» emballasje (både plast og papir) Tepose Tørkepapir Isopor Knuste drikkeglass kan gjerne pakkes inn i avispapir eller noe lignende, og kastes i restavfall, ikke i glass- og metall. Fun fact! Ett kilo restavfall gir nok energi til å kjøre to panelovner på full guffe i en time. Den vanligste behandlingsmetoden for restavfall er nemlig energiutnyttelse. Det vil si at avfallet brennes, og at energien som oppstår kan brukes til oppvarming eller strømproduksjon. (kilde: Sortere.no)
 7. Arbeidsmiljøutvalg

  Utvalgets leder velges for ett år. Leder velges blant medlemmene i AMU, og annenhver gang fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Leder for første år avgjøres ved loddtrekning. Utvalget utpeker en sekretær som har ansvar for referater, saksframlegg o.l.. Normalt holdes det fire møter hvert år.