Hva leter du etter?

Andre har søkt etter

 1. Arbeidsmiljøutvalg

  Virksomheten skal sørge for at brannøvelser gjennomføres regelmessig, og at alle ansatte kjenner til gjeldende branninstruksjoner.
 2. Arbeidsmiljøutvalg

  Virksomheten skal ha oversikt over relevante lover og forskrifter innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS), og denne oversikten skal være oppdatert. Ledelsen skal bekrefte at regelverket etterleves.
 3. Lokalt HMS-arbeid

  Vinduer og dører til rom, korridorer og trapperom må lukkes. Om mulig, forsøk å slokke brann med enten pulverapparat eller slange, men tenk på egen sikkerhet. Heis skal IKKE benyttes som rømningsvei.
 4. Låne huset som en variant

  Vi kan parkere sykler i portrommet dersom det er plass. Pass på at syklene ikke sperrer for rømningsveien ut av huset eller dører. Dør til portrom har egen kode som du kan få ved å spørre på Slack.
 5. Innkjøp

  Vi har et fond på 50 000 NOK som kan brukes som midler til sosiale aktiviteter utover de faste vi har satt opp .
 6. Lokalt HMS-arbeid

  Vi har en bøtte til det meste, og du finner dem på kjøkkenet eller like i nærheten.