# En variants håndbok

Her forsøker vi å beskrive hvordan ting gjøres i Variant, hva vi prøver å oppnå og hvorfor vi tenker som vi gjør. Denne er både for ansatte og folk som er nysgjerrige på hvordan det er å være en variant. Håndboka er et levende dokument som vi ønsker alle ansatte skal ha eierskap til. Vi oppfordrer alle til å endre eller legge til innhold i den. Håndboken ligger åpent på GitHub hvor alle kan sende inn endringer eller stille spørsmål.

Om du ikke er en av våre varianter (aka ansatt) og denne håndboken faller i smak, se gjerne ledige stillinger hos oss. Se mer info om oss på nettsiden vår.

Illustrasjon for formål og verdier

# Formål og verdier

Så hvorfor har vi startet dette selskapet? Hvorfor er vi egentlig til? Vårt formål er å utvikle samfunnet vi lever i. Dette ved at flinke personer tenker nye tanker, og så lager de riktige løsningene.

Våre tre grunnverdier er:

 • Raushet - Dette vises i hvordan selskapet skal møte våre ansatte, våre kunder og folk i nærmiljøet.
 • Åpenhet - Hva i all verden skal et selskap tjene på å holde informasjon hemmelig for sine ansatte?
 • Mot - Vi ønsker folk som har mot til å gjøre radikale ting, mot til å si ifra, mot til å utfordre.

Våre verdier ligger til grunn for hvordan vi i Variant behandler hverandre. Vi er rause med ros og tilbakemeldinger. Vi ønsker at våre kollegaer lykkes, og gjør det vi kan for å hjelpe dem med dette. Vi ønsker åpne mennesker som sier ifra om hva de har på hjertet, og en ledelse som er åpne for å ta i mot slike tilbakemeldinger. Til slutt har vi modige mennesker som våger å utfordre sannheter og gjeldende praksis. Vi har mennesker som tør å vise seg fram og som blir heiet fram av oss andre. Jante-loven gjelder ikke her.

Disse tre verdiene ligger som grunnlag for alt vi gjør, og også for alt som er beskrevet i denne håndboken.

Illustrasjon for Tillit og ansvar

# Tillit og ansvar

Vi ønsker å gi våre ansatte det beste, samtidig forventer vi at de ansatte gjør sitt beste. Vi har full tillit til våre ansatte, og vi tror at alle er i stand til å gjøre riktige valg. Som eksempel har vi derfor ingen formell godkjenningsmatrise for investeringer. Vi regner med at den enkelte selv vurderer kostnadene opp mot vinningen og sparrer med andre når det trengs.

Illustrasjon for ha det morsomt

# Ha det morsomt

Et arbeidsliv består av utrolig mange timer. Da er det viktig at man har det morsomt på jobb, og gjør meningsfylt arbeid med mennesker man trives med. Så tillat dere en spøk. Le ofte! Gjør gærne ting! Om det skulle være å komme på jobb i OnePiece en dag.

# Vær stolt

Vi vil at våre ansatte skal være stolte av det de har gjort, og legge stolthet i det de gjør. Er du ikke stolt av det du gjør vil vi gjerne at du har mot til å endre det. I Variant skal vi kunne være stolte av å være her, nettopp fordi vi alle har gjort så mye bra tidligere. Så rett deg opp i ryggen og si at du jobber i Variant.

# Del

For å lykkes (både i Variant og livet ellers) trenger vi at noen hjelper oss fram og deler med oss det de nettopp har lært eller har kunnet i mange år. Del med dine kollegaer hele tiden. Kanskje har noen av dem hørt om dette før, men kanskje har noen ikke det. Og da er det verdt det. Så om du er teknologisjef eller helt nyansatt; vi trenger hjelp fra deg.

Illustrasjon for åpenhet

# Åpenhet

I vårt selskap er det slik at åpenhet er utgangspunktet. Det vil si at hvis noe lages, etableres, dokumenteres eller hva som helst, så skal ingen trenge å vurdere om dette skal publiseres. Det er motsatt, vi må ha en god grunn for at det faktisk ikke skal publiseres. Denne forskjellen er betydelig. Her er noen eksempler på hva dette betyr i praksis.

 • Vi har ingen hemmelig eller begrenset salgsprosess hvor bare noen få vet hva som tilbys hvor og hvordan. Alle ansatte har full tilgang til Trello-boardet hvor alle salgs-caser legges inn og følges opp. Vi har et ukentlig salgsmøte, der de som jobber med salg møtes. I dette møtet er det fritt for alle å sitte med hvis de skulle ønske det.

 • I Variant vet alle hva alle tjener. Ikke bare basert på at lønnen beregnes ut fra en kjent statistikk, men faktisk også slik at selskapet har en åpen lønnsbok, hvor alle ansatte har tilgang.

 • Alle styredokumenter ligger på vårt felles filområde. Og der har alle ansatte også tilgang.

 • Til slutt, som et siste “bevis”; denne håndboken. Den er åpen for hele verden. Ikke bare kan ansatte endre, men alle lesere også. Dette gjelder og andre sider Variant har. Vi oppfordrer ansatte til å dele åpent og bidra til Open Source.

# Betingelser

At raushet er en av våre grunnverdier skal reflekteres i våre betingelser. Og det handler om så mye mer enn bare månedslønna.

Illustrasjon for lønn

# Lønn

Vi er sikre på at flinke folk i liten grad lar seg motivere av lønn alene, men god lønn er like fullt viktig for å kunne ha den friheten og stabiliteten vi ønsker at våre ansatte skal ha. Det får du i Variant. Tilsvarende har vi liten tro på å belønne enkeltpersoner med gode lønnsoppgjør, og implisitt straffe de andre med dårligere oppgjør. Individuelle vurderinger av den enkelte ansatte blir aldri noe annet enn subjektive meninger og trynefaktor. Ingen skal måtte være freidige for å be om å få det de fortjener. Det skal komme automatisk.

Vi har derfor valgt at lønnen i Variant utelukkende bestemmes av en utjevnet kurve for Teknas lønnsstatistikk og at vi skal ligge på øvre kvartil av denne statistikken. Med andre ord alle får lik lønn basert på antall års erfaring. I tillegg er hva den enkelte tjener åpent for alle ansatte.

For nyutdannede har vi valgt å legge oss på Teknas startlønnsanbefaling.

# Overtidstillegg

Vi ønsker egentlig ikke å jobbe overtid. Vi har tro på at kvaliteten på arbeidet er best hvis vi har godt med overskudd. I tillegg er vi sikre på at livskvaliteten er best ved en god balanse mellom jobb og fritid. Likevel finnes det kortere perioder hvor ulike prosjekt har det veldig travelt, og hvor det kan være nødvendig å jobbe litt ekstra.

Dette vil da føre til utbetaling av overtidstillegg. Overtidstillegget avregnes pr måned, og utbetales den påfølgende måneden. Det er bare fakturerbar tid som fører til overtid. Overtidstillegget 40% og overtidslønnen beregnes ved å ta antall timer overtid for en måned * årslønn / 1960 * 1,4.

# Bonus

Hvert kvartal utbetaler Variant bonus til alle ansatte. Denne beregnes som 30% av overskuddet dette kvartalet, delt likt på alle ansatte. Vi må også betale arbeidsgiveravgift på bonus, slik at dette trekkes fra. Hvis noen har vært ansatt bare deler av et kvartal, justeres deres andel etter dette.

Eksempel: Gitt 10 ansatte og et kvartalsvis overskudd på én million, deler vi 30% av overskuddet på 10 og får 30 000. Så skal det betales 14,1% arbeidsgiveravgift slik at hver enkelts bonus dette kvartalet blir 25 770 kr.

# Pensjon og forsikring

Vi føler oss jo slett ikke gamle her i Variant, og mange er jo heller ikke det. Vi er uansett opptatt av en god pensjon. Vi har valgt en pensjonsparing som går langt utover det lovpålagte. Fra 0 til 12G setter vi av 7% i pensjon. For tiden bruker vi Gjensidige her, og den ansatte kan selv logge seg inn hos Gjensidige for å velge sin spareprofil samt se sin saldo.

Vi benytter også Gjensidige for forsikringer. Ut over vanlig yrkesskadeforsikring har vi reiseforsikring, helseforsikring og behandlingsforsikring. Logg inn på Gjensidiges nettsider for å se detaljer rundt de ulike forsikringene.

# Kurs og konferanser

Vi oppfordrer alle til å delta på en konferanse eller et kurs i året. Vi forventer at skjønn utøves og at det man ønsker også gagner selskapet. Større, lengre konferanser langt unna som er særskilt kostbare bes det om at man prøver å begrense til annethvert år. Hva er best for fellesskapet?

Alle ansatte oppfordres til å holde foredrag og kurs. Bidrag på konferanser og lignende gir dekt deltakelse og dekt reise/opphold helt uavhengig av hvor mange andre ekskursjoner du har vært på i år, og hvor i verden dette skjer.

# Datamaskiner, programvare og litteratur

Alle får det de trenger for å kunne gjøre en skikkelig jobb. Du velger selv hvilken datamaskin du ønsker å jobbe med. Liten eller stor, det avgjør du best. Det er heller ikke slik at det er et gitt antall års brukstid på maskinene. Du får en ny maskin når du har behov for det, uavhengig av om det har gått ett eller tre år. Som sagt velger du selv hvilken maskin du benytter. Vi har nå en bedriftsavtale med Eplehuset og veldig mange av oss kjører for tiden 15" MacBook Pro med 32 GB minne.

NB! Variant har ingen helpdesk eller supportavdeling, så skaff deg utstyr du vet du kan håndtere.

PS! Selvsagt har vi en helpdesk… Det er en Slack-kanal hvor alle selskapets ansatte står klar for å hjelpe deg med eventuelle EDB-problemer.

Du er den beste til å avgjøre hvilken programvare du bør kjøre på din maskin. Noen leverandører, slik som JetBrains, har vi avtaler med. Andre kjøper du direkte av og fører utlegg for. Det skal ikke være slik at du mangler noe for å gjøre en god jobb.

Som konsulenter lever vi av ekspertise og kunnskap. Bøker, kurs og annet læringsmateriale er på en måte mat. Trenger du noe for å gjøre jobben eller gjøre den bedre, så kjøp det da vel. Analogt eller digitalt, spiller egentlig ingen rolle.

# Immaterielle rettigheter og open source

Kjernevirksomheten til Variant er i utgangspunktet utelukkende å selge kompetanse. Men vi er eksperimentelle og tilpasningsdyktige. Det kan komme en tid der vi ser på muligheten for å samarbeide tett med startups eller skape egne startups. I Norge er det helt vanlig at arbeidsplassen innehar rettigheter til det ansatte måtte lage eller komme på. Det kan være vanskelig å komme seg rundt dersom Variant har brukt mye penger på å hjelpe ansatte å utvikle noe.

Vi ønsker å være reale på dette. Om du har en god idé som du ønsker å gå videre med, snakk med din personalleder så finner vi ut av hvordan vi kan gå frem og hvordan vi skal løse det på en best mulig måte. Kanskje er det slik at Variant kan hjelpe deg å nå frem? Eller kanskje det kan Open Sources? Eller kanskje kan ansatte få fulle rettigheter? Vi finner en løsning som passer best til situasjonen.

Vi kan gjenta det i det uendelige, men vi ønsker å være åpne. Vi oppfordrer derfor ansatte til å tenke på hva som kan Open Sources. Både av det vi lager internt, hva ansatte lager og hva kunder lager. Når vi sitter ute hos kunde er det som regel kunden som sitter på rettighetene til det vi produserer. Men også da kan både kunde og samfunn ha nytte av at noe åpnes. Vi skal hjelpe kundene våre med å ta gode avgjørelser rundt dette, og ikke være redd for å stille spørsmålet: “Kan ikke dette legges ut, da?”

# Andre goder og ytelser

 • Gadgetbudsjett på 10 000 pluss moms pr år. Oversikt
 • Fri bruk av mobiltelefoni (innen rimelighetens grenser iht. databruk)
 • Vi dekker bredbånd hjemme på inntil 500 kr pr mnd
 • Betalt 2 uker permisjon for partner etter fødsel
 • Full lønn under foreldrepermisjon selv om lønnen skulle overstige 6G
 • 2 dager til barnehagetilvenning
 • Utvidede rettigheter til egenmelding og sykepenger
 • Dekt 3T-medlemskap
 • Behandlingsforsikring
 • Reiseforsikring for deg og din familie

# Arbeidstid

I tillegg til de vanlige 5 uker med ferie regner vi alle dagene fra og med julaften til og med 1. nyttårsdag som helligdager. Det vil si at du trenger ikke bruke feriedager i romjula.

# Ammefri

Mødre som ammer har rett på inntil 1 time lønnet fri hver dag til å kunne amme. Dette gjelder helt opp til barnet/barnene er ett år. Hver ansatt må selv se når det passer med sine og barnets rutiner for ammefri. Vi oppfordrer til en åpen dialog med kunde for at det kan være forutsigbarhet som man kan planlegge rundt og hjelper gjerne til med kommunikasjonen med kunde.

# Fleksibilitet

Arbeidstid er 7,5 timer per dag, Vi har ingen kjernetid hos oss. Samtidig vet vi at også vi oppnår mest når man får jobbe tett med våre kollegaer. Så når du velger din arbeidsrytme regner vi med at det også er med i vurderingene.

Likevel er det slik at mange av våre kunder har kjernetid, eller at oppdraget du er på avtaler en kjernetid. Dette må vi som konsulenter forholde oss til.

Vi vet at livet har ulike faser, og at i noen perioder ønsker eller trenger man å kunne bruke mindre tid på jobb. Hos oss er det mulig å jobbe mindre i perioder. Dette avgjør du, og med åpenhet mellom oss og våre kunder om dine ønsker så vil vi sammen jobbe for å tilpasse oss dine ønsker.

Illustrasjon for helse

# Familie og samfunnet

Vi vil at våre folk skal ha mulighet til å bruke tid sammen med familiene sine. Det er blant grunnene til våre arbeidstidsordninger. Vi ønsker også å invitere familiene inn i vårt selskap, og bli en del av oss. Vi er da tross alt åpne og rause.

Gjennom året arrangerer vi en del aktiviteter hvor vi inviterer inn variantenes familie eller ledsager. Hver høst reiser vi på en utenlandstur hvor alle varianter tar med seg sin ledsager. Vårt lille julebord er selvsagt også med følge. Utover dette har vi varierende aktiviteter som vi håper familiene har lyst til å være sammen med oss i.

Variant skal selvsagt ikke definere hva som regnes som familie. Hvem du ønsker å invitere inn til variantfamilien bestemmer du selv. Om det er kone, barn, foreldre eller venner er opp til deg. Vi sier: Hjertelig velkommen!

Variant skal bidra til nærmiljøet og samfunnet der vi finnes. Som beskrevet under goder og ytelser så har hver variant 10 000 kr i året til å kjøpe gadgets for. Disse pengene kan du istedet velge å bruke på å sponse en frivillig eller veldedig organisasjon. Det kan være fotballaget til dattera, UNICEF, eldrekafeen i bydelen eller tilsvarende.

# Helse

Vi ønsker at våre ansatte har et godt liv. Og et viktig moment i dette er en god helse. Så hva kan en arbeidsgiver bidra med når det kommer til å forbedre de ansattes helsesituasjon? Faktisk en god del. Vi bryr oss om ergonomi og fysisk arbeidsmiljø, vi initierer og støtter mosjon og vi har en meget god helseforsikring.

La oss starte med ergonomi og arbeidsmiljø. Som konsulenter jobber vi ofte og gjerne ute hos kunde. Det kan tidvis være at innleide konsulenter får ugunstige arbeidsforhold. Våre avtaler med våre kunder inneholder reguleringer slik at vi har gode forutsetninger for å levere godt resultat for våre kunder over lang tid. Godt med lys, luft og riktige møbler er avgjørende i så måte.

Variant har igjennom året flere aktiviteter hvor våre ansatte har mulighet til fysisk aktivitet. Dette kan være fjellturer, bedriftsidrett, fiske osv. I tillegg dekker Variant 3T-medlemskapet for de av våre ansatte som synes et treningssenter er et hyggelig sted å være.

Til slutt har vi en veldig god helseforsikring eller behandlingsforsikring som Gjensidige kaller det. Forsikringen dekker

 • Røntgen og bildediagnostikk
 • Utredning og behandling hos legespesialist
 • Operasjon
 • Etterkontroll
 • Rehabilitering
 • Ny vurdering hos annen lege (second opinion)
 • Psykologisk førstehjelp
 • Behandling hos psykolog
 • Behandling av rus- og spilleavhengighet
 • Fysikalsk behandling - 12 behandlinger
 • Online Videolege for deg og dine barn.
Illustrasjon for kompetanseutvikling

# Kompetanseutvikling

Vi ønsker at fagmiljøet der vi befinner oss er sterkt og pulserende. Raushet og åpenhet handler derfor også om hvordan vi jobber med faglig utvikling. Vi ser ingen verdi i å bygge kompetanse bare for vår egen del, men vi tror at kunnskap og erfaring gjør seg best i fellesskap – med andre. Derfor gjøres alt faglig arbeid i Variant i nærmiljøets fagmiljø/Community. Åpent. Gjerne med å bidra til eksisterende miljø. Om det ikke finnes, hjelper vi med å opprette nye.

Variants faglige utvikling gjøres i fagmiljøet i nærmiljøet, derfor forventer vi også at alle i selskapet skal være aktive i meetups. Dette gjelder daglig leder så vel som sommerstudenter. I Variant er alle ansatte fagpersoner.

Åpenheten strekker seg selvfølgelig til læringen vi gjør. Vi oppfordrer ansatte til å dele det de lærer og bruke tid på å formidle det på en god måte. Enten det er via Open Source-prosjekter, podcast, video, blogpost, presentasjoner og kurs, eller rett og slett samtaler med andre mennesker.

Vi ønsker at våre ansatte skal lære noe nytt og tenke: “Hvordan kan jeg best formidle dette til andre?”. Sånn har vi og stor tro på at våre ansatte lærer mer. Både i kommunikasjon og gjennomførelse. Formidlingsevne og engasjement setter vi høyt.

# Variantdager

Den første fredagen i hver måned (foruten sommermånedene juli og august) har vi det vi kaller en variantdag. Dette er en innedag der alle selskapets konsulenter bruker hele dagen på Digs, for faglig, administrativt og sosialt påfyll. Innholdet på slike dager kan variere og typisk være:

 • Organiserte fagaktiviteter
 • Meetups
 • Frie dager (med fokus på vår felles utvikling)

# Stilguide

Profilen til Variant er, som alt annet, i evig utvikling og kontinuerlig markert som arbeid pågår. Arbeidet rundt gjeldende profil kan følges på en egen side med style guide. Her legger vi alt fra hele Variant-illustrasjonen, typografi, veiledning for valg av logo, osv. Alt dette legges åpent med en åpen lisens, foruten illustrasjonen hvor designer sitter på åndsverk.

# Ansettelse og jobbintervju

Vi tror mange tradisjonelle intervjuer bommer på sentrale deler når det kommer til hva de finner ut av. Mange glemmer en viktig del av bransjen vi er i: “soft skills”. Sosiale evner, kommunikasjonsferdigheter og nysgjerrighet. Det lar seg vanskelig måle med tradisjonelle konkrete tekniske spørsmål, og vi har derfor prøvd å tenke litt i nye baner for hvordan vi vil gjennomføre intervjuer. Vi har satt opp et forløp på 3 steg:

# 1. Bli kjent-møte (30 min)

Her møtes vi til en uformell samtale i uformelle omgivelser. Hvor vi møtes er litt opp til jobbsøkeren, men det kan gjerne være på en kafe som søkeren kjenner godt til. Formålet med møtet er å finne ut om begge parter har felles verdier og mål. Rett og slett om vi er rett for hverandre og om vi kan bidra til å gjøre hverandre bedre.

# 2. Samarbeid om en problemstilling (2-3 timer)

Om begge parter fortsatt er interessert etter bli kjent-møtet, kan vi treffes for et samarbeidsmøte. Her vil en intervjuer fra Variant og en jobbsøker samarbeide om å løse et problem. For utvikling kan det bety par-programmering eller felles diskusjon på whiteboard. Hovedformålet er at man samarbeider om oppgaven og kommuniserer seg frem til hvordan det kan løses. Før vi setter igang med det praktiske vil det være en introduksjon til problemstillingen. Den vil være av en sånn natur at det er isolert, og kortfattet. Ikke for ambisiøst.

Eksempel på konkrete caser vi har gjennomført:

 • Enkel proof of concept for DIY Sonos-høytaler.
 • Konseptualisere, designe og implementere mobilnavigasjon for nettside.
 • Implementere et enkelt easter-egg spill i nettleseren.

# 3. Fremtidsdiskusjoner (45 min)

Siste steget i prosessen er en litt mer praktisk rettet samtale. Her får jobbsøker mulighet til å stille flere spørsmål til og om Variant. Vi kan og stille spørsmål om det vi lurer på til jobbsøker. Her handler det om å finne om begge parter ønsker seg i samme retning.

# Eierskap

En av tankene bak å etablere Variant var at selskapet skulle styres og eies med lokal forankring. Vi finnes i Trondheim, og skal i hovedsak betjene kunder i Midt-Norge. Da mener vi at selskapet skal styres med folk som kjenner Midt-Norge og markedet her.

I 2018 etablerte 6 personer Variant, alle med base i Trondheim. I dag er eierskapet fordelt slik:

 • Odd Morten - 31%
 • Anders - 31%
 • Mikael - 10%
 • Marius - 6%
 • Tore - 10%
 • Tonje - 10%
 • Christian - 2%

4% av av aksjene er satt av som et målrettet virkemiddel for å tiltrekke oss personer som kan bidra til å utvikle Variant og øvrige varianter i en eller flere dimensjoner.

# Hverdagsliv

Det er jo hverdagene som er selve livet. Og hos oss er målet at hver en dag skal være noe man gleder seg til. Her kan du lese litt om hva du trenger i hverdagen. Se også vår oversikt over interne prosedyrer.

Illustrasjon for timeføring

# Timeføring

Ofte kjedelig, men like fullt nødvendig. Det er tross alt timer vi lever av å selge. Derfor forsøker vi å gjøre det så lett som mulig å levere inn timerapporten hver uke. Jeps, hver uke. Fristen er mandag morgen kl. 9.00 den påfølgende uken. Timene føres i Harvest. Herfra kan man også laste ned Apps for både Mac, Windows og telefoner.

Se mer detaljer om hvordan du kan føre timer i interne prosedyrer.

# Hovedkvarteret

Vi har våre kontorer på arbeidsfellesskapet Digs i Krambugata. Her har vi et eget kontor med 3-4 plasser. Her har vi tilgang til gode møterom og kontorutstyr. Det er også her vi kjører våre variantdager. På Digs jobber vi sammen med en rekke startups og andre spennende selskaper. Her har vi mulighet til … forresten, dette forklarer Digs bedre selv.

Illustrasjon for hovedkvarteret