En variants håndbok

Her forsøker vi å beskrive hvordan ting gjøres i Variant, hva vi prøver å oppnå og hvorfor vi tenker som vi gjør. Denne er både for ansatte og folk som er nysgjerrige på hvordan det er å være en variant. Håndboka er et levende dokument som vi ønsker alle ansatte skal ha eierskap til. Vi oppfordrer alle til å endre eller legge til innhold i den. Håndboken ligger åpent på GitHub hvor alle kan sende inn endringer eller stille spørsmål.

Om du ikke er en variant men liker det du leser, ta en titt på ledige stillinger hos oss. Mer info om oss på nettsiden vår.

Søk etter innhold

Formål og verdier

Vårt formål er å utvikle samfunnet vi lever i

Dette gjør vi ved å samle flinke personer som tenker nye tanker, og som har kompetansen til å utvikle de riktige løsningene for kundene vi jobber med.

icon1

Teknologi

Vår arena, som vi bruker for å utgjøre en forskjell sammen med kundene våre.

Bærekraft

Vårt ansvar til miljøet som vi er en del av. Klimaavtrykk og bidrag til lokalsamfunnet.

Likestilling

Våre muligheter til å blomstre, uavhengig nasjonalitet, etnisk bakgrunn, livssyn, legning og kjønn.

Våre grunnverdier

Verdiene våre ligger til grunn for hvordan vi behandler hverandre. Det skal være lav terskel for ros og tilbakemeldinger fordi vi ønsker at du lykkes. Vær den som sier hva du har på hjertet ditt og som tør å utfordre sannheter og gjeldende praksis. Konkrete tiltak for åpen selskapskultur i Variant

Åpenhet

Hva i all verden skal et selskap tjene på å holde informasjon hemmelig for sine ansatte?

Læreglede

Vi ønsker å lære og lære bort. Vi skal ha ydmykhet nok til å skjønne at vi kan lære noe fra alle, og troen på at alle kan lære noe fra oss.

Raushet

Dette vises i hvordan vi møter hverandre, våre kunder og folk i nærmiljøet.

icon1

Læreglede

For å lykkes, både i Variant og livet ellers, trenger vi at alle bidrar til å dele både nyvunnet og veletablert kunnskap. Del med dine kollegaer hele tiden. Ikke hold tilbake fordi noen kanskje har hørt om dette før – alle har garantert ikke det. Da er det verdt det! Det spiller ingen rolle om du er selveste Gandalf eller om du ble ansatt forrige mandag – vi trenger hjelp fra deg.

Åpenhet

Her i Variant er åpenhet utgangspunktet. Hvis noe lages, etableres, dokumenteres eller hva det enn måtte være, så skal ingen trenge å vurdere om dette skal publiseres. Stikk motsatt faktisk! Vi må ha en god grunn for at det ikke skal publiseres. Denne forskjellen er betydelig. Her er noen eksempler på hva dette betyr i praksis.

Salg

Vi har ingen hemmelig eller begrenset salgsprosess hvor bare noen få vet hva som tilbys hvor og hvordan. Alle ansatte har full tilgang til Trello-boardet hvor alle salgs-caser legges inn og følges opp. I det ukentlige salgsmøtet møtes, naturlig nok, de som jobber salg. For oss andre er det frivillig, men kaffen her er like varm som vi er velkommen!

Lønn

I Variant vet alle hva alle tjener. Ikke bare basert på at lønnen beregnes ut fra en kjent statistikk, men faktisk også slik at selskapet har en åpen lønnsbok, hvor varianter har tilgang.

Dokumenter

Alle styredokumenter ligger på vårt felles filområde der alle ansatte har, sjokkerende nok, også tilgang!

Håndboka

Denne håndboken! Åpen for hele verden å se. Vi setter pris på hvert bidrag hit, variant eller ikke. Dette gjelder egentlig alt vi har i det åpne. Vi heier på alle våre kollegaer som deler åpent og bidra til Open Source.

Tillit og ansvar

Variant vil gi sine ansatte det beste, og vi som jobber her forventes å gi det samme tilbake. Vi har full tillit til hverandre fordi vi vet at alle er i stand til å gjøre riktige valg. Hva du trenger for å lære noe nytt eller gjøre jobben din, er opp til deg. Vi forventer bare at du selv vurderer kostnadene opp mot vinningen og sparrer med andre når du er usikker.

icon1

Ha det morsomt

Et arbeidsliv består av maaaange timer. Vi vil gjøre noe som gir mening og samtidig ha det morsomt. Det spekuleres i om Variant eksisterer fordi det er hyggeligere å skape noe sammen med mennesker man trives med. Det får vi nok ikke svaret på, men inntil videre så kan du le ofte og gjøre gærne ting!

Vær stolt

Vi vil at du skal være stolt av det du gjør. Er du ikke den stolte typen? Da vil vi gjerne at du har mot til å endre på det. Du skal kunne være stolt av å være her, nettopp fordi du har gjort så mye bra tidligere. Så rett deg opp i ryggen, og si at du jobber i Variant. 🦄

Stilguide

Profilen til Variant er, som alt annet, åpen og i evig utvikling. Arbeidet rundt gjeldende profil kan følges på en egen side med style guide. Her legger vi alt fra hele Variant-illustrasjonen, typografi, veiledning for valg av logo, osv. Alt dette legges åpent med en åpen lisens, foruten illustrasjonen hvor designer sitter på åndsverk.`

icon1

Selve livet

Familie

For oss er ikke jobb og fritid to helt ulike verdener. Selv om vi vil at varianter skal ha en god jobb- og livsbalanse, ønsker vi å invitere familiene inn i selskapet som en del av oss og det vi gjør. Hver høst reiser vi på tur utabys, vi arrangerer en del aktiviteter gjennom året og vi har et årlig julebord. Alt dette er familie eller ledsager velkommen til å bli med på. Vi definerer ikke hva som regnes som familie, så hvem du ønsker å invitere med er opp til deg selv – om det så er partner, barn, foreldre eller venner. Vi sier: Hjertelig velkommen!

Likestilling

Likestilling er en grunnleggende verdi for oss som jobber her, og for Variant som selskap. Her snakker vi om grunnleggende likeverd på tvers av blant annet nasjonalitet, etnisk bakgrunn, livssyn, legning og kjønn. Vi har i dag en god kjønnsbalanse til vår bransje å være, men samtidig ønsker vi sterkt å bedre den. Vi er ikke fornøyd før vi er omtrent fifty-fifty på kvinner og menn. Dette påvirker mange av våre strategiske og operative beslutninger, som blant annet:

icon1
 • Foreldrepermisjon reduserer ikke ansiennitet på noen måte
 • Du får utbetalt bonus også i foreldrepermisjon.
 • Du får selvsagt full lønn under foreldrepermisjon.

Vi ønsker ikke at økonomi og karriere skal være momenter i hvordan den enkelte familie planlegger og fordeler arbeidet hjemme.

Helse

Vi ønsker at våre ansatte har et godt liv – og en god helse. Her kan faktisk vi som arbeidsgiver bidra en god del. Vi bryr oss om ergonomi og fysisk arbeidsmiljø. Vi oppfordrer til og støtter fysisk aktivitet, og vi har en meget flott helseforsikring.

La oss starte med ergonomi og arbeidsmiljø: Som konsulenter jobber vi ofte, og veldig gjerne, ute hos kunde. Det kan tidvis være at innleide konsulenter får ugunstige arbeidsforhold. Våre avtaler med kundene inneholder reguleringer slik at vi har gode forutsetninger for å levere godt resultat for våre kunder over lang tid. Godt med lys, luft og riktige møbler er avgjørende i så måte.

icon1

Variant dekker medlemskap på treningssenter eller aktiviteter for den ansatte, for å gjøre det enkelt for de som synes sånt er fint å gjøre. Det hender også at vi arrangerer aktiviteter i løpet av året, for alle ansatte. Som en fjelltur, fisketur, akedag og så videre.

Influensa kan være plagsom, men heldigvis finnes det vaksine. Ønsker du ta influensavaksine kan du få dekt det det koster ved å levere utgiftsrapport.

Til slutt har vi en knakende god helseforsikring, eller behandlingsforsikring som Gjensidige kaller det. Forsikringen dekker:

icon1
 • Røntgen og bildediagnostikk
 • Utredning og behandling hos legespesialist
 • Operasjon
 • Etterkontroll
 • Rehabilitering
 • Ny vurdering hos annen lege (second opinion)
 • Psykologisk førstehjelp
 • Behandling hos psykolog
 • Behandling av rus- og spilleavhengighet
 • Fysikalsk behandling - 12 behandlinger
 • Online videolege for deg og dine barn

Samfunn

Variant skal også bidra til nærmiljøet og samfunnet der vi finnes. Som beskrevet under goder og ytelser så har hver variant 12 000 kr i året til å kjøpe gadgets/dingser for. Disse pengene kan også brukes til å sponse en frivillig eller veldedig organisasjon. Fotballaget til dattera, UNICEF eller eldrekafeen i bydelen. Valget er ditt!

Årlig gir Variant et beløp tilsvarende 500 kr per ansatt til en veldedig organisasjon med verdier og formål som harmonerer med våre. Valg av formål skjer årlig på bakgrunn av åpne diskusjoner i hele selskapet.

Sponsorat

Variant har et samfunnsansvar og i den sammenheng vil det tidvis være riktig å sponse ulike frivillige arrangement eller aktiviteter. Vi har følgende forutsetninger for at et sponsorat skal kvalifisere: Enten må arrangementet eller aktiviteten bidra til

 • økt faglig synlighet av Variant i Trondheim, Oslo eller Bergen
 • økt kvinneandel og mangfold i IT-bransjen

Hvis en av disse er til stede vil saken behandles av ledergruppen, sett opp i mot øvrig sponsorvirksomhet. Se våre mangfoldssider for mer info.

icon1

Miljøfyrtårn

Bærekraft for Variant innebærer mye. Det er likestilling i arbeidslivet, en bærekraftig arbeidsdag, som både er spennende, utfordrende og lærerik. Vi ønsker at valgene vi gjør skal begrense vårt klimaavtrykk. Vi skal skape en kultur hvor vi er nysgjerrige, stiller spørsmål og tar gode valg. Vi setter oss årlige mål om å redusere vår belastning på miljøet, vi kildesorterer og fører regnskap over eget avfall, energiforbruk og reiser med fly og bil. Miljøfyrtårnansvarlig har ansvar for oppfølging og håndtering av dette.

Utplassering og lærlinger

Variant har et ansvar om å etablere erfaring hos unge mennesker. Tidvis kommer det henvendelser om utplassering eller hospitering fra skolesystemet. Dette kan være både fra ungdomsskole, videregående, høyskole eller universitet. Felles for disse er at de kommer utenom sommerjobbordningen vi har. Dette er initiativ vi gjerne ønsker å imøtekomme, men som kan være utfordrende å løse i en prosjekthverdag ute hos kunder.

For at dette skal lykkes og en utplassering skal være en god opplevelse for eleven eller studenten trenger vi for hvert tilfelle en fadder. Denne fadderen vil ha et spesielt og daglig ansvar for å følge opp og lage opplegg for studenten eller eleven. Fadder kan selv avgjøre om det for eksempel er mulig å gjennomføre dette ute hos kunde eller ikke. Det er en forutsetning at fadder ikke mister mye fakturerbar tid.

Ønsker du utplassering hos oss ta kontakt via post@variant.no

icon1

Arbeidet

Fleksitid

Arbeidsdagen er 7,5 timer per dag. Vi har ikke kjernetid i Variant, men kunder kan jo ofte ha dette. Vi synes det er viktig å følge kunden på dette, for å bli en del av deres kultur. Vi oppnår mest når vi får jobbe tett med andre, så når du velger din arbeidsrytme regner vi med at det er med i vurderingen.

Vi vet at livet har ulike faser. I noen perioder kan du ha behov for å bruke mindre tid på jobb. Hos oss er det mulig å senke stillingsgraden i perioder. Dette avgjør du best selv. Med åpenhet mellom deg, personalleder og kunden om behov og ønsker, vil vi sammen jobbe for å finne en løsning alle trives med.

icon1

Fri i jula

I tillegg til de vanlige fem uker med ferie regner vi alle dagene fra og med julaften til og med 1. nyttårsdag som helligdager. Det vil si at du ikke trenger å spare feriedager til romjula.

Kompetanseutvikling

Vi ønsker at fagmiljøet der vi er tilstede er sterkt og pulserende. Da må vi også jobbe med faglig utvikling. Vi ser lite verdi i å bygge kompetanse kun for vår egen del, vi tror heller at kunnskap og erfaring gjør seg best i fellesskap med andre. Vi bidrar derfor gledelig i eksisterende fagmiljø, eller oppretter nye der vi kjenner at det mangler. Vi oppfordrer alle – ja fra daglig leder så vel som sommerstudenter i selskapet – til å være aktive på meetups og fagtreff. Vi er først og fremst læreglade fagpersoner over hele fjøla.

icon1

Åpenheten strekker seg selvfølgelig til læringen vi gjør. Vi oppfordrer ansatte til å dele det de lærer og bruker tid på å formidle det på en god måte. Enten det er via Open Source-prosjekter, podcast, video, bloggpost, presentasjoner og kurs. Eller rett og slett samtaler med fagkolleger fra andre selskap. Å kunne formidle kunnskap, mener vi, er like viktig som å kunne gjennomføre den.

RÅ er Variants kompetanseprogram som tar for seg alt fra din spesifikke fagdisiplin, til utvikling av konsulentferdigheter, personlig utvikling og business skills.

RÅ er en konkretisering av strukturer og verktøy for individuell oppfølging og felles læring over tid. Dette for å sikre at vi blir de råeste konsulentene for vår egen del og for våre kunder.

RÅ er en garanti til deg om å få rammer og oppfølging til å utvikle deg selv og til våre kunder om at vi har og utvikler de råeste konsulentene.

Les mer om RÅ

Kurs og konferanser

For å være gode må vi av og til ut i verden for å lære mer og tenke nytt. Alle oppfordres til å delta på kurs eller konferanse en gang i løpet av året. Om du har sett for deg en reise lengre enn langt, blir det naturlig nok ikke like ofte.

Samtidig oppfordrer vi også ALLE til å holde foredrag og kurs. Bidrar du ofte på konferanser og lignende, dekker Variant deltagelse, reise og opphold. Helt uavhengig av hvor i verden, og hvor mange andre konferanser du har deltatt på det året. Ut å avle læreglede!

Etterutdanning

Det kan være bra både for Variant og den enkelte variant bygge ny formell kompetanse eller ferdigstille et løp man er i. Sånn uten videre kan man benytte seg av "kurs og konferanse"-potten til å heller gjøre dette. Da blir det enten etterutdanning eller konferanse. Ikke begge deler 😀.

 • vi dekker kostnadene tilsvarene et kurs eller konferanse hvert år. Eksempelvis koster deltakelse på NDC ca. kr. 20 000 inkl. reise og opphold
 • vi gir inntil tre studiedager med lønn, dette tilsvarer deltakelse på kurs/konferanse
 • vi har lokale variantdager som kan benyttes som studiedager

Så kan det være at omfanget er større. Kanskje er også nytteverdien er støre. Ikke alt passer inn på et A4-ark. Ta det i så fall opp med nærmeste leder.

icon1

Variantdag

Den første fredagen i hver måned (foruten januar og juli) har vi det vi kaller en Variantdag. Dette er en “innedag”, der vi alle bruker hele dagen sammen, for faglig, administrativt og sosialt påfyll. Vi har også noen felles variantdager gjennom året. Da møtes varianter fra alle de ulike lokasjonene i en byene våre slik at vi kan dele enda flere perspektiver og sosialisere.

Planlegging av variantdag skjer litt ulikt i de ulike byene. Les mer om hvordan vi gjør det under Lokasjoner.

Her vil du alltid finne oversikt over gjennomførte og planlagte variantdager.

icon1

Variantdagen som rammeverk for utvikling

Med totalt 9 ordinære variantdager, har vi 18 halvdagsøkter i året som vi skal bruke for å utvikle selskapet. Halvparten av disse er satt av til å drive utvikling av oss selv som varianter. Med faste og forutsigbare dager hvor man vet at ingen er opptatt med andre ting i prosjekt eller hos kunde, har vi en unik mulighet til å legge opp til hemmelighet i utviklingsløpet.

Vi har utviklingsprogram vi har designet selv, og vi har mulighet til å investere i andre program.

icon1

Rettigheter og open source

Kjernevirksomheten vår er i utgangspunktet å selge kompetanse. Men vi er eksperimentelle og tilpasningsdyktige. Det kan komme en tid der vi ser på muligheten for å samarbeide tett med startups eller skape egne startups. I Norge er det helt vanlig at arbeidsplassen innehar rettigheter til det ansatte måtte lage eller komme på. Det kan være vanskelig å komme seg rundt dersom Variant har brukt mye penger på å hjelpe ansatte å utvikle noe.

Vi ønsker å være reale på dette. Om du har en god idé som du ønsker å gå videre med, snakk med din personalleder så finner vi ut av hvordan vi kan gå frem og hvordan vi skal løse det på en best mulig måte. Kanskje er det slik at Variant kan hjelpe deg å nå frem? Eller kanskje det kan Open Sources? Eller kanskje kan ansatte få fulle rettigheter? Vi finner en løsning som passer best til situasjonen.

Med risiko for å gjenta i det uendelige –– vi ønsker å være åpne. Vi oppfordrer derfor hverandre til å tenke på hva som kan Open Sources. Både av det vi lager internt, hva kollegaer lager og hva kunder lager. Når vi sitter ute hos kunde er det som regel kunden som sitter på rettighetene til det vi produserer, men også da kan både kunde og samfunn ha nytte av at noe åpnes. Vi skal hjelpe kundene våre med å ta gode avgjørelser rundt dette, og ikke være redd for å stille spørsmålet: “Kan ikke dette legges ut, da?”

icon1

Sosialt

Som konsulenter sitter vi ofte ute hos kunde, og derfor gjør vi en ekstra innsats for å finne på hyggelige ting sammen.

Vi oppfordrer alle til å inkludere hverandre i sosiale lag og gjerne dyrke sine interesser sammen. Dette kan være å lage mat, lese tegneserier eller se på sportslige aktiviteter. I tillegg har vi faste organiserte sosiale aktiviteter som hver enkelt kan delta på:

 • Hver 14. dag: Donut med tilfeldig trekt kollega
 • Månedlig frokost i fellesskap
 • Månedlig arrangement etter Variantdag
 • Januar: Nyttårskalas (Åpent for alle)
 • Mai/Juni: Sommerfest
 • September: Utenlandstur med følge
 • Desember: Julebord med følge

I tillegg har vi et fond på 50 000 kr som vi kan bruke som midler til forskjellige sosiale aktiviteter utover året. Dette kan være til leie av hytte, turer eller andre aktiviteter.

Årlig tur

Variantdagen i september er alltid litt spesiell. Da drar vi – med en partner eller venn til følge – ut av byen for å feire vår egen bursdag og oppleve nye ting. Foreløpig har vi vært i London, på Hotell Union Øye i Norangsdal, i Kragerø og København/Praha. I 2022 har Variants Oslo-kontor blitt så stort at Trondheim og Oslo valgte hver sin turdestinasjon. Selv om vi er et samlet selskap som deler verdier og læreglede, har vi som ambisjon at de ulike lokasjonene får frihet og rom til å utvikle sin egen kultur og bli enda bedre kjent – både med hverandre og den utvidede variantfamilien.

icon1

SosKom

Sosialkomiteen planlegger og arrangerer varierte aktiviteter - og man blir med på det man har lyst til. Tidligere har vi vært på go-cart, klatring, sip-and-paint, meditasjonskurs, topptur, og variant-frokost der vi tester ut byens beste hotell-frokoster sammen.

icon1

Penger

Raushet handler om så mye og styrer hvordan vi forholder oss til hverandre. Men det legger også noen føringer på hvordan vi skal kompensere alle varianter av alle slag.

Lønn

Vi er sikre på at flinke folk i liten grad lar seg motivere av lønn alene, men god lønn er like fullt viktig for den frihet og stabilitet vi ønsker å gi. Et prinsipp i Variant er at lønn skal være konkurransedyktig.

Konsulenter

Lønnen vår bestemmes utelukkende av en utjevnet kurve for øvre kvartil av Teknas lønnsstatistikk. Lønnsøkninger tas ikke individuelt – det skjer automatisk. Din lønn baseres rett og slett på antall års erfaring.

Hva den enkelte tjener er ingen hemmelighet i Variant. Lurer du på hva du ville tjent hos oss? Vår hjemmesnekra kalkulator 🧮 gir deg svaret!

Ledere

Også lederlønninger i Variant skal være konkurransedyktige. Flinke ledere er erfaringsmessig (om mulig) enda vanskeligere å få tak i enn flinke konsulenter. Ledere i Variant arbeider operativt som konsulenter samtidig som de har ekstra ansvar for salg, selskapsutvikling og personal. Lederlønnen for ledere med CxO-roller (CEO, CTO, CDO, etc) er bestemt ut i fra Variants solidaritetsmodell og bestemmes ikke av ansiennitet, på samme måte som lønnskalkulatoren vår. CxO-ledere har ikke overtidsbetalt og får heller ikke bonus.

I Variant tror vi på et arbeidsmiljø hvor alle er på lag, og hvor vi løfter hverandre opp. Våre verdier handler om å spille hverandre gode, om likeverd og at alle skal ha like muligheter. Når vi snakker om lønn for de som styrer skuta, er vi ikke noe mindre opptatt av disse verdiene. Så, når tiden kommer for å justere lønnen til våre ledere, har vi tenkt litt nytt. Vi kaller det solidaritetsmodellen. Det er enkelt, egentlig: De i lederteamet deler på ansvaret, jobber med samme innsats og bruker deres kompetanse til felles beste. Og når vi gjør jobben vår, og målene våre er nådd, da deler vi også på lønnen. Rettferdig, ikke sant?

Lønnen er fastsatt og tar utgangspunkt i hva daglig leder i den respektive by tjener. Men, vi er også åpne for at det noen ganger kan være grunner til at noen skiller seg litt ut. Kanskje noen nettopp har tatt steget inn i lederskap og fortsatt har stort vekstpotensiale i egen rolle? Slike vurderinger gjør vi sammen, rettferdig og gjennomtenkt, basert på klare mål og hvordan vi alle bidrar til Variants suksess. Med solidaritetsmodellen bygger vi en lønnsstruktur som er like forutsigbar som den er rettferdig, tuftet på verdiene som gjør Variant til Variant.

I 2023 tjente ledelsen i Norge dette:

 • CEO: 1 600 000 kr
 • Kommersiell direktør: 1 600 000 kr
 • CTO: 1 600 000 kr
 • CDO: 1 600 000 kr
 • CRO: 1 100 000 kr

For de forskjellige byene gjelder følgende lønninger for deres daglige ledere (og i henhold til solidaritetsmodellen da også resten av ledergruppen) i 2024:

 • Trondheim: 1 600 000 kr
 • Oslo: 1 600 000 kr
 • Bergen: 1 500 000 kr

Andre som jobber for Variant

Etter hvert som Variant har vokst, får vi behov for administrative og driftskritiske ressurser som gir uvurderlige bidrag til organisasjonen. Støtteroller som økonomi, drift og renhold skal også sikres gode betingelser. I dag har vi ansatt unge renholdere som både får arbeidserfaring og mulighet til å ha en egen økonomi. Her følger vi arbeidstilsynets anbefalinger for minstelønn for renhold.

Overtidstillegg

Vi ønsker ikke å jobbe overtid. Kvaliteten på arbeidet blir best hvis vi har godt med overskudd, og det sikrer vi med en god balanse mellom jobb og fritid. Likevel finnes det kortere perioder hvor det blir veldig travelt, og hvor det kan være nødvendig eller ønskelig å jobbe litt ekstra.

Dette medfører utbetaling av overtidstillegg. Overtidstillegget avregnes per måned, og utbetales den påfølgende måneden. Overtidstillegget er på 40% og overtidslønnen beregnes ved å ta antall timer overtid for en måned * årslønn / 1 960 * 1,4.

icon1

Bonus

Hvert kvartal utbetaler vi bonus til alle ansatte. Bonusen beregnes som 30% av overskuddet dette kvartalet, delt likt på alle ansatte. Vi må også betale arbeidsgiveravgift på bonus, slik at dette trekkes fra. Dette regnes som lønn inklusive feriepenger, så 12% utsettes til neste års feriepenger.

Eksempel: Gitt 10 ansatte og et kvartalsvis overskudd på én million, deler vi 30% av overskuddet på 10 og får 30 000. Så skal det betales 14,1% arbeidsgiveravgift slik at hver enkelts bonus dette kvartalet blir 26 292 kr. Av dette kommer 3 155 kr som neste års feriepenger.

De som har vært ansatt bare deler av et kvartal eller har valgt hel eller delvis permisjon får sin andel redusert etter dette. Ansatte som er i foreldrepermisjon eller som er sykemeldte får full bonus.

Eierskap

Variant er et ansatteid selskap. Ansatte eier enten i morselskapet Variant Norge AS eller direkte i de lokale driftsselskapene. Gjennom Medeierskapsprogrammet tilbys alle ansatte hvert år å kjøpe aksjer, og 1. april innledes en ny runde med salg gjennom emisjoner.

Pensjon og forsikring

Vi føler oss slett ikke gamle her i Variant. Likevel er vi opptatt av en god pensjon. Vi har valgt en pensjonssparing som går langt utover det lovpålagte. Fra 0 til 12G setter vi av 7% i pensjon.

Ut over vanlig yrkesskadeforsikringer har vi reiseforsikring for hele familien, gruppelivsforsikring med engangsutbetaling ved dødsfall, behandlingsforsikring og dekning for annen ulykke enn yrkesskade.

Goder og ytelser

Gadgetbudsjett på 12 000 pluss moms pr. år. Hva andre har brukt det til finner du på oversikten her

Ett kurs eller en konferanse i året

Fri bruk av telefoni – innen rimelighetens grenser.

Bredbånd hjemme på inntil 500 kr. per måned.

Betalt to uker permisjon for partner etter fødsel.

Full lønn under foreldrepermisjon, selv om lønnen skulle overstige det NAV betaler.

To dager til barnehagetilvenning.

Utvidede rettigheter til egenmelding og sykepenger

Dekt treningssentermedlemsskap, eller tilsvarende helsebringende aktivitet/utstyr, inntil 500,- per måned (NB! Dette er en skattepliktig fordel som rapporteres på din lønnsslipp ved årsslutt). Utgiftsføres på vanlig måte.

Behandlingsforsikring.

Reiseforsikring for deg og din familie..