Trondheim

Varianthuset

Når vi ikke er ute hos kunder, holder vi til i Varianthuset i Thomas Angells gate 10.

Når du jobber på kontoret benytter du det trådløse nettet med SSID Varianthuset. Wifi-passordet får du ved å skrive /info wifi på Slack.

Huset som et community space

Mikael har entusiastisk beskrevet ett ekstra aspekt av hva vi ønsker å oppnå med huset i Thomas Angells gate. Vi har fått permanent rigget til kabler som går tilrettelagt for opptak av skjermer, lyd og video, og har en plan for hvordan dette kan kobles sammen. Resultatet er gratis lokaler, lett tilgjengelig, ferdig oppsatt for streaming og opptak. Åpne meetups som eksempelvis BartJS kan arrangere møter og streame de til hele verden på sin egen YouTube-kanal. Helt uten noen form for forpliktelser. Er du interessert i dette, så ta kontakt på post@variant.no.

Låne huset som en variant

Fra tid til annen kan det være dere har behov for et enkelt, og sentralt lokalisert, selskapslokale. Dette kan være til alt fra barnebursdager via konfirmasjon til 30årslag. Mens huset i ukedager er forbeholt selskapet og som community space, har alle varianter mulighet til å låne lokalene i helger og på høytidsdager.

Lånet skal ikke medføre ekstra renholdsbehov, så man rydder og vasker etter seg, men det er vel selvsagt😃.

Booking gjøres i Outlook. NB! Du kan ikke regne med at huset er ledig på kvelden etter variantdag, selv om huset ikke er booket.

Vi kan parkere sykler i portrommet dersom det er plass. Pass på at syklene ikke sperrer for rømningsveien ut av huset eller dører. Dør til portrom har egen kode som du kan få ved å spørre på Slack.

God sykkeltur!

Innkjøp

Hvis du får en faktura som skal betales av Variant Trondheim sendes den til faktura.trondheim@variant.no.

Skal du kjøpe noe felles til Variant som for eksempel et kjøleskap eller en TV, har vi noen kontoer som kan brukes hos ulike forhandlere. Det er ikke et krav å benytte disse kontoene, men det gjør det enklere å holde orden på kvitteringer, og lar oss i noen tilfeller handle på faktura, slik at man slipper personlige utlegg.

En oversikt over kontoene finnes på docs.

Vi har et fond på 50 000 NOK som kan brukes som midler til sosiale aktiviteter utover de faste vi har satt opp.

Dette kan være aktiviteter som hytteleie i Sverige, fjellturer, Rush trampolinepark, matlaging eller hva enn vi kommer på kan være en god idé. Legg inn forslag som Trello-kort under "Til behandling i ledermøtet" på Operativt. Vi burde sikte inn på aktiviteter som er inkluderende og tilgjengelig for alle.

En oversikt over hva sossisfondet er brukt til i Trondheim, og hvor mye som gjenstår for året finnes på docs.

Roller

 • CEO: Kristin
 • CDO: Rolf Anders
 • CTO: Tore

For tiden har følgende varianter personalansvar:

 • Kristin
 • Tore
 • Rolf Anders
 • Magnus OS
 • Christian
 • Tonje
 • Mikael
 • Marius
 • Odd Morten

Relasjonen mellom deg og personallederen er basert på coaching. Se også listen over hvem som har lederansvar for hvem.

 • Maciek (leder)
 • Truls Henrik
 • Hilde på design
 • Anders på utvikling
 • Lotta-Linn (leder)
 • Magnus D.
 • Falk
 • Jon-Inge
 • Stina Sofie
 • Sunneva
 • Mathias T.
 • Morten

Hver sommer er vi så heldige å ha en gjeng meget dyktige studenter her som har sommerjobb. For at de skal få et godt utbytte av tiden de bruker hos oss har vi en egen sommerjobborganisasjon som følger opp, veileder og sikrer at studentene har det flott hos oss.

 • Gruppen som blir 2-åringer får ansvar for å følge opp sommer-variantene. For sommeren 2024 blir dette Class of 2022 (og alle de som inngår i samme RÅ-gruppe som Class of 2022). Sommeren 2025 blir det Class of 2023 sitt ansvar, og sånn fortsetter det videre.
 • Gruppen ledes av en representant fra Class-of-foregående år for å sikre kontinuitet og videreføring av erfaring. For sommeren 2024 blir dette Stina Sofie, som er Class of 2021 og som var med i teamet i fjor. Sommeren 2024 blir det noen fra Class of 2022 som får dette ansvaret.

Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljøutvalg

Variant Trondheim AS har over 50 ansatte og plikt til å etablere et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være likestilte med like mange representanter. Utvalget består av fire medlemmer, to som representerer arbeidsgiver og to som representerer arbeidstakerne. Det er alltid en representant fra øverste ledelse som skal være med i AMU. Representantene for arbeidstakerne velges ved flertallsvalg. Verneombudet skal være en av de ansattes representanter. Alle ansatte, med unntak av øverste ledelse, har stemmerett og kan bli valgt som representanter. Valget skal være skriftlig og hemmelig, og det skal også velges varamedlemmer for representantene. Medlemmene blir valgt for en toårsperiode.

Lederen av utvalget blir valgt for ett år. Lederen velges blant medlemmene i AMU, vekslende mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Utvalget utpeker også en sekretær som er ansvarlig for referater, saksfremlegg og lignende. Normalt avholdes det fire møter i året.

Hvert år skal AMU levere en rapport om sitt arbeid til styret. Medlemmene i arbeidsmiljøutvalget har krav på opplæring, som normalt skal være minst 40 timer, med opplæringskostnadene dekket av arbeidsgiver.

For mer detaljert informasjon om bestemmelsene, se også denne lenken.

Formålet med AMU er å fremme et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø på arbeidsplassen ved å samarbeide om å identifisere, vurdere og håndtere arbeidsmiljørisiko. Dette inkluderer også å bidra til å etablere en kultur for forebygging og kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet.

Det er viktig å ha tett samarbeid med både ledelsen og de ansatte for å sikre at alle er engasjert i å opprettholde et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø, selv når man jobber hos kunder.

Arbeidstilsynet har en oppdatert liste over konkrete oppgaver for AMU.

I tillegg er det noen oppgaver gjennom miljøfyrtårnsertifiseringen som det er naturlig å inkludere her:

 • Virksomheten skal tilby ansatte kurs i grunnleggende førstehjelp.
 • Virksomheten skal sørge for at brannøvelser gjennomføres regelmessig, og at alle ansatte kjenner til gjeldende branninstruksjoner.
 • Virksomheten skal ha oversikt over relevante lover og forskrifter innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS), og denne oversikten skal være oppdatert. Ledelsen skal bekrefte at regelverket etterleves.

Spesielt for AMU i konsulentbransjen

Siden Variant er et konsulentselskap, tilbringer vi mesteparten av tiden hos kundene våre og blir en del av deres arbeidsmiljø. I denne sammenheng spiller AMU i Variant en viktig rolle. Vårt mål er ikke bare å trives på vårt eget kontor, men også overalt hvor vi jobber!

Alle har muligheten til å kontakte AMU hvis det er noe de ikke mener er akseptabelt eller som kan forbedres, uansett hvilken arbeidsplass det gjelder. AMUs oppgave er å videreformidle slike henvendelser til relevante kundekontakter hos Variant eller til vedkommendes personalleder. Vi fungerer som en nøytral tredjepart som sikrer at tilbakemeldingene blir fulgt opp.

AMU i Trondheim kan kontaktes via:

Medlemmer av AMU i Trondheim

Ansattrepresentanter:

 • Truls Henrik Jakobsen (leder)
 • Kjetil Møkkelgjerd (vara)
 • Astrid Eldhuset (verneombud)
 • Stina Sofie Møller (vara)

Medlemmer fra ledelsen:

 • Kristin Qvenild Nesset
 • Magnus Olderø Sæther

Verneombud

Selskapet skal legge til rette for at det velges et verneombud. Verneombudet velges for to år om gangen og velges på variantdagen i mars. Ledelsen kan ikke delta i valget eller velges som verneombud. Se lokale sider for hvem som verneombud i de ulike byene.

Verneombud fra 2023 er Astrid Eldhuset og kontaktinformasjon finnes på hjemmesiden vår og i internsystemer.

Lokalt HMS-arbeid

Variant er et konsulentselskap, der hvor mange ansatte tilbringer store deler av arbeidstiden ute i kundenes lokaler. HMS-håndboka dekker proaktivt arbeid med lokaler, men vi avgrenser dette til vårt kontor i Thomas Angells gate.

 • Renhold i våre lokaler gjennomføres av renholdere to ganger ukentlig
 • Førstehjelpsutstyr er til enhver tid komplett i henhold til retningslinjer gitt av Arbeidstilsynet
 • Ulykker som medfører alvorlig personskade skal straks meldes til lege/ambulanse, politi og Arbeidstilsynets lokalkontor. Innmelding skjer av daglig leder
 • Gårdeier sørger for avfallssystemene i bygget vi leier kontorplass i. Variant har i tillegg eget kildesorteringssystem med instruks, godt synlig i kontorlokalet. Gode rutiner skal bidra til å redusere svinn og avfall

Hvis ansatte opplever feil, mangler eller farlige situasjoner ute hos kunde ønsker vi at dette forsøkes varslet i henhold til kundens HMS-rutiner. Skulle dette ikke føre fram vil vi ta imot og håndtere saken i Variant-kontekst.

Gjør deg kjent med følgende i Varianthuset:

 • Rømningsveiene
 • Nærmeste brannmelder
 • Nærmeste slukkemiddel

Ved brannalarm, forlat bygningen gjennom rømningsveiene og gå deretter til Cicignons plass, utenfor Egon. Hvis brann oppstår uten at automatisk alarm er utløst, trykk på brannmelder hvis mulig og gå deretter ut av bygningen og til samlingsplassen.

Vinduer og dører til rom, korridorer og trapperom må lukkes. Om mulig, forsøk å slokke brann med enten pulverapparat eller slange, men tenk på egen sikkerhet. Heis skal IKKE benyttes som rømningsvei.

Nødnummer til brannvesen er 110.

Rømningsveier og brannslukningsutstyr er godt merket. Branninstruks og redningsplan finnes som oppslag i kontorlokalet, i håndboka og gjennomgås med alle nyansatte. Brannøvelse gjennomføres en gang i året. Vedlikehold av brannvarslere og slukkeustyr utføres av gårdeier.

Det meste vi produserer av søppel på kontoret er relatert til mat. Det kan være papiret til burritoen, en boks til salaten, et syltetøyglass, pose fra nøttene osv. For deg og meg er det altså viktigst å vurdere forskjellen mellom emballasje som skal i restavfall, og emballasje som kan skylles og resirkuleres.

Hva skal hvor?

Vi har en bøtte til det meste, og du finner dem på kjøkkenet eller like i nærheten.

Først et lite fun fact: Det er 95% mer energibesparende å smelte en brukt aluminiumsboks, som f. Eks en leverposteiboks, for å støpe en ny en, sammenlignet med den energien som trengs når aluminiumen lages for første gang.

Eksempler på glass- og metallavfall:

 • Syltetøyglass
 • Leverposteiboks
 • Tuber fra kaviar, ost osv.
 • Lokk av metall
 • Øl- og vinflasker

Metallbokser, som for eksempel makrell i tomat, leverpostei osv., kjøres i oppvaskmaskina før den kastes. Det er for å begrense at det lukter død og fordervelse fram til søpla tømmes. Flasker og bokser med pant kastes i tønna fra Flaskefond, som står godt synlig i lokalet.

Elektronisk avfall kastes i en egen bøtte som du finner i «søppelrommet», i gangen ved siden av ansatt-inngangen vår. Der er det en rød bøtte med spesialavfall som tømmes to ganger i året.

Eksempler på e-avfall:

 • Ledninger
 • Batterier
 • Lyspærer og lysrør
 • Rengjøringsmidler og eventuelle spraybokser
 • Fargekassetter fra skriveren

Papiravfall kan sorteres tre ulike steder i lokalet – Ved miljøstasjonen på kjøkkenet, eller i papp-boksen ved kaffebordet i arbeidsområdet, eller i en tilsvarende pappboks på Prosjektrommet i hjørnet i 2. etg.

Eksempler på papp- og papiravfall:

 • Dokumenter
 • Reklame
 • Emballasje (pizzaeske osv.)
 • Servietter
 • Melkekartonger (la plastkorken sitte på)

Plastavfall er ren plast eller plastavfall du skyller først.

Eksempler på plastavfall:

 • Yoghurtbeger
 • Lokket på salatboksen
 • Plastemballasje fra teknologiske duppeditter
 • Lokket til leverposteiboksen
 • Tomme kaffeposer

Møkkete eller «tilgriset» emballasje (både plast og papir) kastes i restavfall. Restavfall er det som blir igjen når du har sortert ut alt annet. Siden Trondheim ikke har anlegg for å behandle matavfall ennå (men jobber med saken), så betyr det at vi kaster følgende i restavfallet,

Eksempler på restavfall:

 • Snus
 • Matrester
 • Kaffegrut
 • Knuste kopper/tallerkener osv.
 • Møkkete eller «tilgriset» emballasje (både plast og papir)
 • Tepose
 • Tørkepapir
 • Isopor

Knuste drikkeglass kan gjerne pakkes inn i avispapir eller noe lignende, og kastes i restavfall, ikke i glass- og metall.

Fun fact! Ett kilo restavfall gir nok energi til å kjøre to panelovner på full guffe i en time. Den vanligste behandlingsmetoden for restavfall er nemlig energiutnyttelse. Det vil si at avfallet brennes, og at energien som oppstår kan brukes til oppvarming eller strømproduksjon. (kilde: Sortere.no)