Oslo

Tollbugata 24

Vi holder til, så lenge vi ikke er ute hos våre kunder, i Tollbugata 24.

Når du jobber på kontoret benytter du det trådløse nettet med SSID Variant – Employees. Gjester kan bruke Variant – Guests. Passord finner du ved å skrive /info wifi på Slack.

Vi har serviceavtale med PursueIT som installerte nettverksoppsettet vårt. Man kan kontakte de for alle feil på nettverk eller internett. De håndterer også kommunikasjon med ISP GlobalConnect.

Tollbugata 24 har både sykkelparkering og garderobe. Det er litt knotete å finne fram, men det kommer en video som viser veien.

Faktura

Hvis du får en faktura som skal betales av Variant Oslo sendes den til faktura.oslo@variant.no.

Roller

 • CEO: Linn
 • CDO: Lars
 • CTO: Nikolai

For tiden har følgende varianter personalansvar:

 • Linn
 • Lars
 • Nikolai
 • Even
 • Charlotte

Relasjonen mellom deg og personallederen er basert på coaching. Se også listen over hvem som har lederansvar for hvem.

 • Linn Sandvik (representant fra ledelsen)
 • Lars Løwenborg (representant fra ledelsen)
 • Sarah Willoch (ansattrepresentant)
 • Kristoffer Nordström (verneombud)
 • Jonas Lillevold (vara ansattrepresentant)
 • Sondre Løvhaug (vara verneombud)
 • Jonas R.
 • Sondre
 • Alice
 • Jon

Helse, miljø og sikkerhet

Bærekraft

Vegetar først

På arrangementer som variantdager og fagfrokoster velger vi vegetar eller vegansk som et utgangspunkt. Dette er et forutsigbart og gjentagende behov, hvor vi kan utgjøre en forskjell med en liten justering på våre rutiner. Om vi kan støtte små, lokale bedrifter i samme slengen er det en ekstra bonus. Som et eksempel har vi god erfaring med Bedriftslunsj, som ikke bare leverer digg vegansk mat, men siden maten leveres i gjenbrukbar emballasje begrenser vi også restavfallet vårt.

Verneombud

Selskapet skal legge til rette for at det velges et verneombud. Verneombudet velges for to år om gangen. Ledelsen kan ikke delta i valget eller velges som verneombud. Verneombud i Variant Oslo fra og med januar 2024 er Kristoffer Nordström. Sondre Løvhaug er vara. Kontaktinformasjon finnes på hjemmesiden vår og i internsystemer.

Lokalt HMS-arbeid

Variant er et konsulentselskap, der hvor mange ansatte tilbringer store deler av arbeidstiden ute i kundenes lokaler. HMS-håndboka dekker proaktivt arbeid med lokaler, men vi avgrenser dette til vårt kontor i Tollbugata 24.

 • Renhold i våre lokaler gjennomføres i regi av et eksternt firma
 • Førstehjelpsutstyr finnes ved brannslukkeren og er til enhver tid komplett i henhold til retningslinjer gitt av Arbeidstilsynet
 • Ulykker som medfører alvorlig personskade skal straks meldes til lege/ambulanse, politi og Arbeidstilsynets lokalkontor. Innmelding skjer av daglig leder
 • Gårdeier sørger for avfallssystemene i bygget vi leier kontorplass i. Det er kildesorteringssystem med instruks, godt synlig i fellesområdet. Gode rutiner skal bidra til å redusere svinn og avfall

Hvis ansatte opplever feil, mangler eller farlige situasjoner ute hos kunde ønsker vi at dette forsøkes varslet i henhold til kundens HMS-rutiner. Skulle dette ikke føre fram vil vi ta imot og håndtere saken i Variant-kontekst.

Variant har en samarbeidsavtale med SATS som gir 15% rabatt på nye og eksisterende abonnement. Les mer her

Gjør deg kjent med følgende hos Tollbugata 24:

 • Rømningsveiene
 • Nærmeste brannmelder
 • Nærmeste slukkemiddel

Vinduer og dører til rom, korridorer og trapperom må lukkes. Om mulig, forsøk å slokke brann med enten pulverapparat eller slange, men tenk på egen sikkerhet. Heis skal IKKE benyttes som rømningsvei.

Rømningsveier og brannslukningsutstyr er godt merket. Branninstruks og redningsplan finnes som oppslag i kontorlokalet, i håndboka og gjennomgås med alle nyansatte. Vedlikehold av brannvarslere og slukkeustyr utføres av gårdeier.

Nødnummer til brannvesen er 110.

Det er kildesortering hos på Variantkontoret, både i fellesarealet og i søppelrommet i kjelleren. Gjør deg kjent med hvordan kildesortering fungerer i Oslo på hjemmesiden til Oslo Kommune.

Coaching med Karina Hollekim

Variant Oslo har avtale med Karina Hollekim om coachingtjenester til oss som ansatte. Noen ganger trenger man et ekstra push for å prestere og gå utenfor komfortsonen, livet butter eller man trenger hjelp til å sortere og sette fokus på det som gir deg energi. Karina lærer bort forskningsbasert positiv psykologi til barn, voksne, bedrifter og toppledere, og tilbudet er et godt supplement til samarbeidet vi har med Young Happy Minds. Karinas coaching erfaring stammer fra Positiv Psykologi, Nevrolingvistisk programmering, aksept forpliktelsesterapi (ACT) og arbeidet som prestasjonskonsulent siden 2012. Hun var tidligere toppidrettsutøver for Red Bull, som basehopper og frikjører på ski.

Hva gjør du om du vil benytte deg av tilbudet?

Da tar du kontakt med nærmeste leder, og dere vurderer det i fellesskap. Lederen din sørger for at du kommer i kontakt med Karina. Alt du snakker om med henne vil naturligvis være konfidensielt mellom deg og henne. Variant Oslo vil betale for timen, men du må ta det utenfor fakturerbart arbeid.