Variant

# Spaces Kvadraturen

Vi holder til, så lenge vi ikke er ute hos våre kunder, hos Spaces i Kvadraturen.

# WiFi

Når du jobber på kontoret benytter du det trådløse nettet med SSID Spaces. Du logger inn med din Variant-epost.

# Sykkelparkering

Spaces har både sykkelparkering og garderobe. Det er litt knotete å få sykkelen ned (må bruke heisen). Be resepsjonen på Spaces om å vise deg rutinen og hvor garderoben ligger.

# Faktura

Hvis du får en faktura som skal betales av Variant Oslo sendes den til faktura.oslo@variant.no.

# Timeføring

Timene skal leveres ukentlig. Fristen er mandag morgen kl 9.00 den påfølgende uken. Timene føres i Harvest. Herfra kan man også laste ned Apps for både Mac og telefoner.

# Helse, miljø og sikkerhet

# Verneombud

Selskapet skal legge til rette for at det velges et verneombud. Verneombudet velges for to år om gangen og velges på variantdagen i mars. Ledelsen kan ikke delta i valget eller velges som verneombud. Se lokale sider for hvem som verneombud i de ulike byene. Verneombud fra Mars 2022 i Oslo er Jonas Lillevold og kontaktinformasjon finnes på hjemmesiden vår og i internsystemer.

# Lokalt HMS-arbeid

Variant er et konsulentselskap, der hvor mange ansatte tilbringer store deler av arbeidstiden ute i kundenes lokaler. HMS-håndboka dekker proaktivt arbeid med lokaler, men vi avgrenser dette til vårt kontor på Spaces.

  • Renhold i våre lokaler gjennomføres i regi av Spaces
  • Førstehjelpsutstyr ligger under vasken i fellesområdet og er til enhver tid komplett i henhold til retningslinjer gitt av Arbeidstilsynet
  • Ulykker som medfører alvorlig personskade skal straks meldes til lege/ambulanse, politi og Arbeidstilsynets lokalkontor. Innmelding skjer av daglig leder
  • Gårdeier sørger for avfallssytemene i bygget vi leier kontorplass i. Det er kildesorteringssystem med instruks, godt synlig i fellesområdet. Gode rutiner skal bidra til å redusere svinn og avfall

Hvis ansatte opplever feil, mangler eller farlige situasjoner ute hos kunde ønsker vi at dette forsøkes varslet i henhold til kundens HMS-rutiner. Skulle dette ikke føre fram vil vi ta imot og håndtere saken i Variant-kontekst.

# Branninstruks

Gjør deg kjent med følgende hos Spaces Kvadraturen:

  • Rømningsveiene
  • Nærmeste brannmelder
  • Nærmeste slokkemiddel

Ved brannalarm, forlat bygningen gjennom rømningsveiene og gå deretter til samlingsplassen over gaten på hjørnet UTENFOR ved Pascal. Hvis brann oppstår uten at automatisk alarm er utløst, trykk på brannmelder hvis mulig og gå deretter ut av bygningen og til samlingsplassen.

Vinduer og døren til kontoret må lukkes. Om mulig, forsøk å slokke brann med enten pulverapparat eller slange, men tenk på egen sikkerhet. Heis skal IKKE benyttes som rømningsvei.

Nødnummer til brannvesen er 110.

Rømningsveier og brannslykkingsutstyr er godt merket. Branninnstruks og redningsplan finnes som oppslag i kontorlokalet og gjennomgås med alle nyansatte. Brannøvelse gjennomføres i regi av Spaces. Vedlikehold av brannvarslere og slukkeustyr utføres av Spaces.

# Kildesortering

Det er kildesortering hos Spaces, både i fellesarealet og i søppelrommet i kjelleren. Gjør deg kjent med hvordan kildesortering fungerer i Oslo på hjemmesiden til Oslo Kommune.

# Personalledere

For tiden har følgende varianter personalansvar:

  • Linn
  • Lars
  • Nikolai

Relasjonen mellom deg og personallederen er basert på coaching. Se også listen over hvem som har lederansvar for hvem.