Variant

Tollbugata 24#

Vi holder til, så lenge vi ikke er ute hos våre kunder, i Tollbugata 24.

WiFi og Internett#

Når du jobber på kontoret benytter du det trådløse nettet med SSID Variant – Employees. Gjester kan bruke Variant – Guests. Passord finner du ved å skrive /info wifi på Slack.

Vi har serviceavtale med PursueIT som installerte nettverksoppsettet vårt. Man kan kontakte de for alle feil på nettverk eller internett. De håndterer også kommunikasjon med ISP GlobalConnect.

Sykkelparkering#

Tollbugata 24 har både sykkelparkering og garderobe. Det er litt knotete å finne fram, men det kommer en video som viser veien.

Faktura#

Hvis du får en faktura som skal betales av Variant Oslo sendes den til faktura.oslo@variant.no.

Timeføring#

Timene skal leveres ukentlig. Fristen er mandag morgen kl 9.00 den påfølgende uken. Timene føres i Harvest. Herfra kan man også laste ned Apps for både Mac og telefoner.

Helse, miljø og sikkerhet#

Verneombud#

Selskapet skal legge til rette for at det velges et verneombud. Verneombudet velges for to år om gangen og velges på variantdagen i mars. Ledelsen kan ikke delta i valget eller velges som verneombud. Se lokale sider for hvem som verneombud i de ulike byene. Verneombud fra Mars 2022 i Oslo er Jonas Lillevold og kontaktinformasjon finnes på hjemmesiden vår og i internsystemer.

Lokalt HMS-arbeid#

Variant er et konsulentselskap, der hvor mange ansatte tilbringer store deler av arbeidstiden ute i kundenes lokaler. HMS-håndboka dekker proaktivt arbeid med lokaler, men vi avgrenser dette til vårt kontor i Tollbugata 24.

  • Renhold i våre lokaler gjennomføres i regi av et eksternt firma
  • Førstehjelpsutstyr ligger under vasken i fellesområdet og er til enhver tid komplett i henhold til retningslinjer gitt av Arbeidstilsynet
  • Ulykker som medfører alvorlig personskade skal straks meldes til lege/ambulanse, politi og Arbeidstilsynets lokalkontor. Innmelding skjer av daglig leder
  • Gårdeier sørger for avfallssytemene i bygget vi leier kontorplass i. Det er kildesorteringssystem med instruks, godt synlig i fellesområdet. Gode rutiner skal bidra til å redusere svinn og avfall

Hvis ansatte opplever feil, mangler eller farlige situasjoner ute hos kunde ønsker vi at dette forsøkes varslet i henhold til kundens HMS-rutiner. Skulle dette ikke føre fram vil vi ta imot og håndtere saken i Variant-kontekst.

Branninstruks#

Gjør deg kjent med følgende hos Tollbugata 24:

  • Rømningsveiene
  • Nærmeste brannmelder
  • Nærmeste slokkemiddel

Kildesortering#

Det er kildesortering hos på Variantkontoret, både i fellesarealet og i søppelrommet i kjelleren. Gjør deg kjent med hvordan kildesortering fungerer i Oslo på hjemmesiden til Oslo Kommune.

Personalledere#

For tiden har følgende varianter personalansvar:

  • Linn
  • Lars
  • Nikolai

Relasjonen mellom deg og personallederen er basert på coaching. Se også listen over hvem som har lederansvar for hvem.