Bergen

Vaskerelven 39 (V39)

Vi holder til, så lenge vi ikke er ute hos våre kunder, hos V39 i Vaskerelven 39.

Når du jobber på kontoret benytter du det trådløse nettet med SSID V39. Du logger inn med passordet som du får fra en av kollegaene dine.

V39 har både sykkelparkering og garderobe. Sykkelparkeringen ligger i bakgården.

Faktura

Hvis du får en faktura som skal betales av Variant Bergen sendes den til faktura.bergen@variant.no

Roller

  • CEO: Marie
  • CDO: Andreas
  • CTO: Thomas

Helse, miljø og sikkerhet

Lokalt HMS-arbeid

Variant er et konsulentselskap, der hvor mange ansatte tilbringer store deler av arbeidstiden ute i kundenes lokaler. HMS-håndboka dekker proaktivt arbeid med lokaler, men vi avgrenser dette til vårt kontor på V39.

  • Renhold i våre lokaler gjennomføres i regi av Vestenfjeldske Eiendom.
  • Førstehjelpsutstyr ligger under vasken i fellesområdet og er til enhver tid komplett i henhold til retningslinjer gitt av Arbeidstilsynet
  • Ulykker som medfører alvorlig personskade skal straks meldes til lege/ambulanse, politi og Arbeidstilsynets lokalkontor. Innmelding skjer av daglig leder
  • Gårdeier sørger for avfallssystemene i bygget vi leier kontorplass i. Det er kildesorteringssystem med instruks, godt synlig i fellesområdet. Gode rutiner skal bidra til å redusere svinn og avfall

Hvis ansatte opplever feil, mangler eller farlige situasjoner ute hos kunde ønsker vi at dette forsøkes varslet i henhold til kundens HMS-rutiner. Skulle dette ikke føre fram vil vi ta imot og håndtere saken i Variant-kontekst.

Gjør deg kjent med følgende hos Vaskerelven 39:

  • Rømningsveiene
  • Nærmeste brannmelder
  • Nærmeste slukkemiddel

Ved brannalarm, forlat bygningen gjennom rømningsveiene og gå deretter til samlingsplassen over gaten foran Kilroy, ved Rummelhoffsmauet. Hvis brann oppstår uten at automatisk alarm er utløst, trykk på brannmelder hvis mulig og gå deretter ut av bygningen og til samlingsplassen.

Vinduer og døren til kontoret må lukkes. Heis skal IKKE benyttes som rømningsvei.

Nødnummer til brannvesen er 110.

Rømningsveier og brannslukningsutstyr er godt merket. Branninstruks og redningsplan finnes som oppslag i kontorlokalet og gjennomgås med alle nyansatte. Brannøvelse gjennomføres i regi av V39. Vedlikehold av brannvarslere og slukkeustyr utføres av V39.

Det er kildesortering hos V39, både i fellesarealet og i søppelrommet i kjelleren.