Variant

# Varianthuset

Vi holder til, så lenge vi ikke er ute hos våre kunder, i Varianthuset i Thomas Angells gate.

# WiFi

Når du jobber på kontoret benytter du det trådløse nettet med SSID Varianthuset. Wifi-passordet får du ved å skrive /info wifi på Slack.

# Sykkelparkering

Vi har 14 plasser i et eget rom i E.C.Dahls sykkelparkering (i veita rett ved varianthuset). Her har vi også tilgang til garderober/dusj, tørkeskap, garderobeskap, sykkelvask og verktøy/mekkeplass. Praktiske detaljer:

 • Brikke for tilgang til parkeringskjelleren finnes i en skål i benkeskapet til høyre på kjøkkenet. Velg dame/herre ut fra garderobetilgang. VIKTIG: Registrer nummeret og type brikke her
 • Kode for å komme inn til kjelleren utenom kjernetid er samme som til vårt kontor.
 • Variant har et eget sykkelrom, se skilt på veggen. Det er viktig at vi ikke parkerer flere sykler der enn 14 som vi leier plasser for (selv om det skulle være plass). Er det fullt må vi parkere i portrommet på Varianthuset e.l…
 • Garderobeskap: Vi har ti garderobeskap i fellesområdet, nr 83-92, samt to i herregarderoben, 37-38, og to i damegarderoben, 50-51. Kode på hengelåsene er de tre første sifrene i inngangskoden.
 • Hjelm kan henge på sykkelen, utover det ønsker huseier at alt blir plassert i garderobeskap eller tørkeskap.
 • Spyl skitne sykler på vei inn i parkeringen, det er lett tilgjengelig rett på innsiden av parkeringen. Det neste rommet har også reparasjons-stasjon, eller sykkelpleie om du vil.
 • God sykkeltur!

# Huset som et community space

Mikael har entusiastisk beskrevet ett ekstra aspekt av hva vi ønsker å oppnå med huset i Thomas Angells gate. Vi har fått permanent rigget til kabler som går tilrettelagt for opptak av skjermer, lyd og video, og har en plan for hvordan dette kan kobles sammen. Resultatet er gratis lokaler, lett tilgjengelig, ferdig oppsatt for streaming og opptak. Åpne meetups som eksempelvis BartJS kan arrangere møter og streame de til hele verden på sin egen YouTube-kanal. Helt uten noen form for forpliktelser. Er du interessert i dette, så ta kontakt på post@variant.no.

# Låne huset som en variant

Fra tid til annen kan det være dere har behov for et enkelt, og sentralt lokalisert, selskapslokale. Dette kan være til alt fra barnebursdager via konfirmasjon til 30årslag. Mens huset i ukedager er forbeholt selskapet og som community space, har alle varianter mulighet til å låne lokalene i helger og på høytidsdager.

Lånet skal ikke medføre ekstra renholdsbehov, så man rydder og vasker etter seg, men det er vel selvsagt😃.
Booking gjøres i Outlook. NB! Du kan ikke regne med at huset er ledig på kvelden etter variantdag, selv om huset ikke er booket.

# Innkjøp

# Faktura

Hvis du får en faktura som skal betales av Variant Trondheim sendes den til faktura.trondheim@variant.no.

# Kontoer for innkjøp

Skal du kjøpe noe felles til Variant som for eksempel et kjøleskap eller en TV, har vi noen kontoer som kan brukes hos ulike forhandlere. Det er ikke et krav å benytte disse kontoene, men det gjør det enklere å holde orden på kvitteringer, og lar oss i noen tilfeller handle på faktura, slik at man slipper personlige utlegg.

En oversikt over kontoene finnes på docs.

# Timeføring

Timene skal leveres ukentlig. Fristen er mandag morgen kl 9.00 den påfølgende uken. Timene føres i Harvest. Herfra kan man også laste ned Apps for både Mac og telefoner.

# Fagkomité

 • Mathias (leder)
 • Anders NS
 • Linn Helen
 • Stine
 • Jacob

Støttet opp mot ledergruppen av Mikael.

# Sossisfond

En oversikt over hva sossisfondet er brukt til i Trondheim, og hvor mye som gjenstår for året finnes på docs.

# Helse, miljø og sikkerhet

# Verneombud

Selskapet skal legge til rette for at det velges et verneombud. Verneombudet velges for to år om gangen og velges på variantdagen i mars. Ledelsen kan ikke delta i valget eller velges som verneombud. Se lokale sider for hevem som verneombud i de ulike byene. Verneombud fra 2021 er Stine Bechmann og kontaktinformasjon finnes på hjemmesiden vår og i internsystemer.

# Lokalt HMS-arbeid

Variant er et konsulentselskap, der hvor mange ansatte tilbringer store deler av arbeidstiden ute i kundenes lokaler. HMS-håndboka dekker proaktivt arbeid med lokaler, men vi avgrenser dette til vårt kontor i Thomas Angells gate.

 • Renhold i våre lokaler gjennomføres av renholdere to ganger ukentlig
 • Førstehjelpsutstyr er til enhver tid komplett i henhold til retningslinjer gitt av Arbeidstilsynet
 • Ulykker som medfører alvorlig personskade skal straks meldes til lege/ambulanse, politi og Arbeidstilsynets lokalkontor. Innmelding skjer av daglig leder
 • Gårdeier sørger for avfallssytemene i bygget vi leier kontorplass i. Variant har i tillegg eget kildesorteringssystem med instruks, godt synlig i kontorlokalet. Gode rutiner skal bidra til å redusere svinn og avfall

Hvis ansatte opplever feil, mangler eller farlige situasjoner ute hos kunde ønsker vi at dette forsøkes varslet i henhold til kundens HMS-rutiner. Skulle dette ikke føre fram vil vi ta imot og håndtere saken i Variant-kontekst.

# Branninstruks

Gjør deg kjent med følgende i Varianthuset:

 • Rømningsveiene
 • Nærmeste brannmelder
 • Nærmeste slokkemiddel

Ved brannalarm, forlat bygningen gjennom rømningsveiene og gå deretter til samlingsplassen mellom sykkelparkeringen og Dromedarbakeriet. Hvis brann oppstår uten at automatisk alarm er utløst, trykk på brannmelder hvis mulig og gå deretter ut av bygningen og til samlingsplassen.

Vinduer og dører til rom, korridorer og trapperom må lukkes. Om mulig, forsøk å slokke brann med enten pulverapparat eller slange, men tenk på egen sikkerhet. Heis skal IKKE benyttes som rømningsvei.

Nødnummer til brannvesen er 110.

Rømningsveier og brannslykkingsutstyr er godt merket. Branninnstruks og redningsplan finnes som oppslag i kontorlokalet, i håndboka og gjennomgås med alle nyansatte. Brannøvelse gjennomføres en gang i året. Vedlikehold av brannvarslere og slukkeustyr utføres av gårdeier.

# Kildesortering

Det meste vi produserer av søppel på kontoret er relatert til mat. Det kan være papiret til burritoen, en boks til salaten, et syltetøyglass, pose fra nøttene osv. For deg og meg er det altså viktigst å vurdere forskjellen mellom emballasje som skal i restavfall, og emballasje som kan skylles og resirkuleres.

Hva skal hvor?

Vi har en bøtte til det meste, og du finner dem på kjøkkenet eller like i nærheten.

Først et lite fun fact: Det er 95% mer energibesparende å smelte en brukt aluminiumsboks, som f. Eks en leverposteiboks, for å støpe en ny en, sammenlignet med den energien som trengs når aluminumen lages for første gang.

Eksempler på glass- og metallavfall:

 • Syltetøyglass
 • Leverposteiboks
 • Tuber fra kaviar, ost osv.
 • Lokk av metall
 • Øl- og vinflasker

Metallbokser, som for eksempel makrell i tomat, leverpostei osv., kjøres i oppvaskmaskina før den kastes. Det er for å begrense at det lukter død og fordervelse fram til søpla tømmes. Flasker og bokser med pant kastes i tønna fra Flaskefond, som står godt synlig i lokalet.

Elektronisk avfall kastes i en egen bøtte som du finner i «søppelrommet», i gangen ved siden av ansatt-inngangen vår. Der er det en rød bøtte med spesialavfall som tømmes to ganger i året.

Eksempler på e-avfall:

 • Ledninger
 • Batterier
 • Lyspærer og lysrør
 • Rengjøringsmidler og eventuelle spraybokser
 • Fargekassetter fra skriveren

Papiravfall kan sorteres tre ulike steder i lokalet – Ved miljøstasjonen på kjøkkenet, eller i papp-boksen ved kaffebordet i arbeidsområdet, eller i en tilsvarende pappboks på Prosjektrommet i hjørnet i 2. etg.

Eksempler på papp- og papiravfall:

 • Dokumenter
 • Reklame
 • Emballasje (pizzaeske osv.)
 • Servietter
 • Melkekartonger (la plastkorken sitte på)

Plastavfall er ren plast eller plastavfall du skyller først.

Eksempler på plastavfall:

 • Yoghurtbeger
 • Lokket på salatboksen
 • Plastemballasje fra teknologiske duppeditter
 • Lokket til leverposteiboksen
 • Tomme kaffeposer

Møkkete eller «tilgriset» emballasje (både plast og papir) kastes i restavfall. Restavfall er det som blir igjen når du har sortert ut alt annet. Siden Trondheim ikke har anlegg for å behandle matavfall ennå (men jobber med saken), så betyr det at vi kaster følgende i restavfallet,

Eksempler på restavfall:

 • Snus
 • Matrester
 • Kaffegrut
 • Knuste kopper/tallerkener osv.
 • Møkkete eller «tilgriset» emballasje (både plast og papir)
 • Tepose
 • Tørkepapir
 • Isopor

Knuste drikkeglass kan gjerne pakkes inn i avispapir eller noe lignende, og kastes i restavfall, ikke i glass- og metall.

Fun fact! Ett kilo restavfall gir nok energi til å kjøre to panelovner på full guffe i en time. Den vanligste behandlingsmetoden for restavfall er nemlig energiutnyttelse. Det vil si at avfallet brennes, og at energien som oppstår kan brukes til oppvarming eller strømproduksjon. (kilde: Sortere.no)

# Fadder

I Trondheim er Malin fast fadder, og har ansvaret for at alle kommer godt ombord.

# Personalledere

For tiden har følgende varianter personalansvar:

 • Odd Morten
 • Anders
 • Tonje
 • Mikael
 • Tore
 • Marius
 • Christian
 • Magnus OS
 • Kristin

Relasjonen mellom deg og personallederen er basert på coaching. Se også listen over hvem som har lederansvar for hvem.

# Temperaturmålinger

I stedet for en stor årlig medarbeidertilfredshetsundersøkelse har vi ukentlige check-ins med ansatte - temperaturmålinger. Vi bruker plattformen Winningtemp til dette.

Hver torsdag får ansatte fire spørsmål i e-post, app eller via Slack i kanalen #viktig. Spørsmålene besvares ved hjelp av fire emojies som symboliserer misfornøyd, lite fornøyd, fornøyd eller veldig fornøyd. Undersøkelsen er helt anonym og innsamlet data gir grunnlag for en temperatur innenfor ulike kategorier, på tvers av organisasjonen, i grupper og/eller segmenter.

Vi tror at enklere, mer regelmessige undersøkelser kan bidra til større engasjement og at det er lettere å fange opp uønskede tendenser og sette inn tiltak om nødvendig.