Hvordan vi gjør ting

Her samler vi strategier, rutiner og prosesser for hvordan ting gjøres i Variant. Noen områder krever derimot mer bakgrunnsinfo og utdyping og er derfor skilt ut som egne sider

Ansettelse og jobbintervju

Vi liker ikke tradisjonelle intervjuer. De plasserer søker i en unaturlig situasjon, og vi blir ikke godt kjent med han eller henne. For å finne ut mer om sosiale evner, kommunikasjonsferdigheter og nysgjerrighet gjør vi intervjuer på en litt annen måte:

1. Kaffeprat ☕️ (30 min)

Her møtes vi til en uformell samtale for å finne ut om begge parter har felles verdier

og mål. Rett og slett om vi er rett for hverandre og om vi kan gjøre hverandre bedre.

2. Samarbeidsmøte️ 🤝 (2-3 timer)

Om begge parter fortsatt er interessert så er det på tide med neste møte. Vi starter med en introduksjon til en problemstilling vi skal løse sammen. Den vil være kortfattet og ikke for ambisiøst – poenget her er å få et inntrykk av hvordan det er å samarbeide med deg.

3. Forventningssamtale 💬 (45 min)

Siste steget i prosessen er en litt mer praktisk rettet samtale. Her får jobbsøker mulighet til å stille flere spørsmål til og om Variant samtidig som vi kan stille spørsmål om det vi lurer på. Vi vil være sikre på at begge parter ønsker seg i samme retning.

4. Tilbud ✍️ (0-7 dager)

Dersom du har vært igjennom hele prosessen, og vi ønsker å tilby deg en stilling, sender vi deg tilbudet på mail. Forhåpentligvis takker du ja til å bli en av oss! 🎉

Nyansatte - Velkommen ombord

Vi vil at prosessen fra du har signert med oss, til dagen du starter og også tiden etterpå skal oppleves som god. Vi ønsker å bli bedre kjent med deg, og at du blir bedre kjent med oss og firmaet. Vår prosess er relativt detaljert, og i stadig endring. For tiden ser den slik ut:

Rett etter signering (Rekrutteringsansvarlig)

 • Opprett bruker for AD, Mail i Office 365.
 • Inviter inn den nytilsatte i Slack.
 • Få den nyansatte til å fylle ut nettskjema for nyansatte (Her velger du blant annet PC).
 • Ta bilde til CV.

Rett etter signering (Rekrutteringsansvarlig)

 • Invitere ansatt til Variant-dagen(e) og/eller noe sosialt. Mål: Møte og bli kjent med alle i Variant
 • Etabler CV i CV-partner, og inviter den nyansatte inn for å starte på dette arbeidet.
 • Informere om planlagte aktiviteter (som Nyttårskalas)
 • Ha en faddermiddag (gjerne flere nyansatte og faddere om overlapp)
 • Forberede ansatt på oppdraget og prosessene rundt bemanning av oppdrag.
 • Forberede goodie-bag
 • Bli enig om oppstartsdagen. Sted og tidspunkt. Lunsj “på huset” hvis man ikke er ute i oppdrag.
 • Ordne med portering av telefonabonnement

Før oppstart (CEO/COO)

 • Bestille utstyr
 • Bestille telefonabonnement
 • Registrere som ansatt i Uni, ellers blir det dårlig med lønn.
 • Melde inn i forsikringer (Gjensidige)

Etter oppstart (Fadder)

 • Be ansatt om å oppdatere CV
 • Gjennomgang av det praktiske i lokalet vårt
 • Oppfølgingsprat etter et par uker for å høre hvordan oppstarten har vært
 • Ta et flott bilde av deg for din CV (men også for å vise verden hvor stolt vi er for å ha deg på laget).
 • Invitere inn i #salg på Slack

Personaloppfølging

Variant er summen av vi ansatte, derfor brukes det tid og ressurser på å utvikle hverandre til å bli enda bedre varianter.

Vi ønsker at dette arbeidet har blant annet disse effektene:

 • Å gi alle varianter et verktøy for å utvikle seg personlig og faglig
 • Å skape et godt kollektiv og en god kultur for deling og læreglede
 • Å bli kjent med og utnytte hverandres styrker og verdier
 • Å bygge en god tilbakemeldingskultur
 • Modning som konsulent og som kollega
 • Se og utvikle relasjon mellom leder og ansatt

Fadder og personalleder

Hver ansatt knyttes til en fadder og en personalleder.

Fadder

Den som har ansvaret for at oppstarten går så bra som mulig kaller vi fadder. Fadderens overordnede ansvar er å gi deg en så god oppstart som mulig. Arbeidet starter ganske raskt etter signering og lenge før du starter hos oss. Variant.

En fadder skal være kontaktpunktet for alle praktiske spørsmål om hvordan ting gjøres og løses i Variant. I tillegg skal fadder følge opp den ansatte i starten med tanke på trivsel og motivasjon.

Det er ingen formell slutt på fadderperioden. Så lenge den ansatte ser verdien av å bruke sin fadder er det åpent for det.

Se lokasjonsspesifikk side for å finne hvem som er fadder for ditt sted.

Personalleder

Din nærmeste leder kaller vi personalleder. Personalleder har det overordnede ansvaret for å bistå deg og legge til rette for at du kan vokse og utvikle deg i Variant. Personallederen er ditt kontaktpunkt inn i ledergruppen.

I tillegg til at personalleder er den du kan ta kontakt med har Personallederen ansvar for å jevnlig følge opp deg. I tillegg vil personalleder ta initiativ til å gjennomføre en utviklingssamtale i halvåret.

I Variant praktiserer vi fritt ledervalg. Det vil si at selskapet foreslår en personalleder for deg ved oppstart. I denne prosessen skal Variant avklare valget med deg. Hver høst fasiliterer selskapet et nytt ledervalg. Her kan den ansatte hvis hen ønsker velge en ny leder. Dette kan være av både karrieremessige eller personlige grunner. Det stilles ingen spørsmål rundt dette valget. Det er slett ikke noen forventning om at alle skal bytte leder heller.

En personalleder må være en del av selskapets ledelse, være motivert for å være personalleder, selv ha valgt å være det, og ha erfaring som coach og med coaching.

Se lokasjonsspesifikk side for å finne de ulike personallederne som gjelder for ditt sted.

Styrkesamtale

En gang i halvåret inviterer din personalleder deg til en styrkesamtale. Her ønsker vi å gi alle varianter et verktøy for å utvikle seg personlig og faglig, og hvor din leder fungerer som en coach og utfordrer deg. En viktig dimensjon i disse samtalene er da styrkebasert utvikling. I tillegg skal samtalen være et sted hvor dere kan fange opp ønsker og behov, hvor man kan diskutere og avstemme forventninger til rollen din.

Gjennom samtalen jobber dere med å identifisere og snakke om dine styrker og hvordan disse kan utnyttes for å utvikle deg og Variant. Dere snakker rundt styrkekvadranten, om potensielle overslag, områder for vekst og dine allergier.

I tillegg skal en slik samtale også involvere en diskusjon rundt trivsel, motivasjon og eventuelle personlige utfordringer.

Basert på dine målsetninger og ønsket vekst blir dere enige om hvordan dere skal jobbe videre. Din personalleder vil støtte deg og coache deg i tråd med det dere er enige om.