Hvordan vi gjør ting

Her samler vi strategier, rutiner og prosesser for hvordan ting gjøres i Variant. Noen områder krever derimot mer bakgrunnsinfo og utdyping og er derfor skilt ut som egne sider

Mangfold#

I variant er vi åpne og ønsker at alle skal føle seg velkommen. Vi vil at alle skal føle seg verdsatt og respektert uavhengig av kjønn, kultur, religion eller rase.

Mangfoldsansvarlig#

Variant har et overordnet strategisk målbilde om å sette et samfunnsavtrykk der likestilling og mangfold i større grad blir tydelig. I Variant har vi derfor opprettet en rolle med dedikert tid til å jobbe med å nå dette målbildet. En viktig del av denne rollen er å bidra til at flere kvinner jobber innenfor IT generelt og i Variant spesielt. I denne sammenhengen ønsker vi et ekstra fokus på å øke andelen kvinner som jobber med programmering.

Arbeidet består av blant annet i å følge opp og være Variants kontaktperson inn mot:

  • TENK
  • Ada
  • Oda

I tillegg vil koordinatoren jobbe opp mot rekrutteringsteamet med et spesielt ansvar for kvinnerekruttering.

På lengre sikt jobber denne rollen for å se på mulighetsbildet for å øke mangfoldet i bransjen spesielt og dermed også i Variant. Sammen med ledergruppen og rekrutteringsteam vil mangfoldsansvarlig se på kreativ bruk av ulike virkemidler for å nå vårt overordnede mål om å bidra til et samfunn med større likestilling og bredere mangfold.

Mangfoldsansvarlig er fra 2022 Sarah Serussi.