Hvordan vi gjør ting

Her samler vi strategier, rutiner og prosesser for hvordan ting gjøres i Variant. Noen områder krever derimot mer bakgrunnsinfo og utdyping og er derfor skilt ut som egne sider

Vi bryr oss om miljøet, og har fokus på å begrense reiser og utslipp. For å ha oversikt fører vi regnskap over alle reiser og utslippene det medfører. Ta en kikk i klimaregnskapet for å se aktuelle tall.

Hvordan jobber vi med bærekraft

Bærekraft for Variant innebærer mye. Det er likestilling i arbeidslivet, en bærekraftig arbeidsdag, som både er spennende, utfordrende og lærerik. Vi ønsker at valgene vi gjør skal begrense vårt klimaavtrykk. Derfor setter vi årlige mål om å redusere vår belastning på miljøet, vi kildesorterer og fører regnskap over eget avfall, energiforbruk og reiser med fly og bil.

Samtidig skal vi skape en kultur hvor vi er nysgjerrige, stiller spørsmål og tar gode valg. Det handler altså om å lage en bærekraftig arbeidsplass for folk som deg og meg, men også folk som ikke er som deg og meg. Det er nettopp det som skaper mangfold.

Miljøfyrtårnansvarlig

Miljøfyrtårnansvarlig engasjeres for to år om gangen. Ansvarlig fra 2020 er Simen Strøm Braaten. Ansvarsområdet kan leses her. Kontaktinformasjon finnes på hjemmeside og i våre internsystemer.

Innkjøpsrutine

I den grad det er mulig skal vi bruke leverandører og produkter som forbedrer våre egne miljøprestasjoner, derfor er det viktig at vi stiller oss selv noen kjappe spørsmål før vi kjøper noe.

Sjekkliste

Hva er behovet?

Har vi behov for det her? Eller klarer vi oss uten? Når vi kjøper en ny ting, skal vi vurdere hva behovet er uten å tenke på tingen i seg selv. For eksempel når vi sier at «vi trenger en ny skjerm», er behovet egentlig at «vi vil tilrettelegge for en ergonomisk arbeidshverdag». Dette skal sikre at man kun kjøper ting man faktisk har behov for.

Kan vi dekke behovet ved å gjenbruke?

Kan vi dekke behovet ved å reparere det vi har, kjøpe brukt, låne eller leie? Hvis svaret er ja skal det prioriteres.

Tar leverandøren miljøansvar?

Eller finnes det miljømerkede eller mer miljøvennlige alternativer? Sjekk alltid om det finnes alternativer som er miljøsertifiserte. Vanlige sertifiseringer i Norge er Svanemerket, Miljøfyrtårn eller EMAS (EUs miljøsertifisering). Du kan søke på Miljøfyrtårn sine nettsider etter bedriften for å sjekke om bedriften er sertifisert som Miljøfyrtårn eller på Svanemerket sine nettsider etter produkter og tjenester som har Svanemerket.

Vi kan også etterspørre bedrifter om hvordan de tar miljøansvar. På den måten kan vi vise våre leverandører at dette er viktig for oss. Dette er særlig viktig hvis det er leverandører vi har et regelmessig forhold til. Her er et eksempel på en epost du kan sende:

Hei! Vi vurderer å kjøpe "x antall av dette produktet" av dere, men det er viktig for oss at det går overens med de miljøvennlige retningslinjene vi har for innkjøp. Kan du fortelle meg om hvilke grep dere har tatt, og hvordan dere jobber med miljøansvar?

Mat til arrangement

Når vi bestiller mat skal vi streve etter å begrense svinn og unødvendig avfall. Det gjelder da mer emballasje enn strengt tatt nødvendig, og begrense store mengder med rester.

Mat som er igjen etter et arrangement skal settes i kjøleskapet, samtidig som man sier ifra at det er tilgjengelig på Slack (#varianthuset), så kan noen andre få gleden av det til lunsjen dagen etter. Engangsartikler som kopper, tallerkener, bestikk osv. skal ikke være nødvendig siden vi har nok servise til 30-40 personer.

Gadgetbudsjettet

Med gadgetbudsjettet er vi alle teknisk sett innkjøpere. Nå skal ikke vi legge noen føringer på hvordan du velger å bruke akkurat ditt gadgetbudsjett, men vi anbefaler å vurdere kvalitet med lengre levetid. Eksempler på gode og smarte investeringer kan være god belysning, en stol med god støtte, hev- og senkepult, ekstern skjerm, tastatur (vi har faktisk en egen Slack-kanal for det og #keebs) og så videre.

Om du vil kjøpe deg en ny telefon så er du hjertelig velkommen til det. Det eneste vi ber deg om er at du vurderer en «så-god-som-ny-telefon» før du kjøper den siste iPhonen. Da forlenger du levetiden til telefonen, samtidig som du får mye mer ut av gadgetbudsjettet ditt. Her finnes mange leverandører.