Hvordan vi gjør ting

Her samler vi strategier, rutiner og prosesser for hvordan ting gjøres i Variant. Noen områder krever derimot mer bakgrunnsinfo og utdyping og er derfor skilt ut som egne sider

Vi bryr oss om miljøet, og har fokus på å begrense reiser og utslipp. For å ha oversikt fører vi regnskap over alle reiser og utslippene det medfører. Ta en kikk i klimaregnskapet for å se aktuelle tall.

Hvordan jobber vi med bærekraft#

Bærekraft for Variant innebærer mye. Det er likestilling i arbeidslivet, en bærekraftig arbeidsdag, som både er spennende, utfordrende og lærerik. Vi ønsker at valgene vi gjør skal begrense vårt klimaavtrykk. Derfor setter vi årlige mål om å redusere vår belastning på miljøet, vi kildesorterer og fører regnskap over eget avfall, energiforbruk og reiser med fly og bil.

Samtidig skal vi skape en kultur hvor vi er nysgjerrige, stiller spørsmål og tar gode valg. Det handler altså om å lage en bærekraftig arbeidsplass for folk som deg og meg, men også folk som ikke er som deg og meg. Det er nettopp det som skaper mangfold.

Miljøfyrtårnansvarlig#

Miljøfyrtårnansvarlig engasjeres for to år om gangen. Ansvarlig fra 2020 er Simen Strøm Braaten. Ansvarsområdet kan leses her. Kontaktinformasjon finnes på hjemmeside og i våre internsystemer.

Innkjøpsrutine#

I den grad det er mulig skal vi bruke leverandører og produkter som forbedrer våre egne miljøprestasjoner, derfor er det viktig at vi stiller oss selv noen kjappe spørsmål før vi kjøper noe.

Sjekkliste#

  • Tar den leverandøren her miljøansvar, eller finnes det miljømerkede, eller mer miljøvennlige alternativer?
  • Kan vi reparere eller gjenbruke?
  • Har vi behov for det her? Eller klarer vi oss uten?

Miljøansvar#

Det kan være vanskelig å vite svarene på de spørsmålene, derfor anbefaler vi å starte med en kjapp kikk på hjemmesida (eventuelt søke på «leverandør + bærekraft/miljø»), eller enkelt og greit sende en epost. Spesielt om det er leverandører vi kjøper regelmessig av, så er det viktig at vi etterspør hvordan de tar miljøansvar. Det er en av de beste måtene vi kan ta mer ansvar på. Her er et eksempel du kan bruke: «Hei! Vi vurderer å kjøpe “x antall av dette produktet” av dere, men det er viktig for oss at det går overens med de miljøvennlige retningslinjene vi har for innkjøp. Kan du fortelle meg om hvilke grep dere har tatt, eller hvordan dere jobber med miljøansvar?» Om de kan vise til miljøsertifiseringer eller lignende prestasjoner så er det kjempeflott, men det viktigste her er at vi som forbrukere viser at dette er viktig for oss.

Leverandører vi bruker mye er undersøkt i denne oversikten.

Mat etter arrangement#

Når vi bestiller mat så skal vi jobbe med å begrense svinn og unødvendig avfall. Det gjelder da mer emballasje enn strengt tatt nødvendig, og begrense store mengder med rester. Mat som er igjen etter et arrangement skal settes i hylla i kjøleskapet som er markert med “Up for grabs”. Gjerne si i fra at det er tilgjengelig på #varianthuset, så kan noen andre få gleden av det til lunsjen dagen etter. Blir det ikke spist opp er det viktig at den som setter det inn i kjøleskapet tar ansvar for å kaste det. Engangsartikler som kopper, tallerkener, bestikk osv. skal ikke være nødvendig siden vi har nok servise til 30-40 personer.

Gadgetbudsjettet#

Med gadgetbudsjettet er vi alle teknisk sett innkjøpere. Nå skal ikke vi legge noen føringer på hvordan du velger å bruke akkurat ditt gadgetbudsjett, men vi anbefaler å vurdere kvalitet med lengre levetid. Eksempler på gode og smarte investeringer kan være god belysning, en stol med god støtte, hev- og senkepult, ekstern skjerm, tastatur (vi har faktisk en egen Slack-kanal for det og #keebs) og så videre.

Om du vil kjøpe deg en ny telefon så er du hjertelig velkommen til det. Det eneste vi ber deg om er at du vurderer en «så-god-som-ny-telefon» før du kjøper den siste iPhonen. Da forlenger du levetiden til telefonen, samtidig som du får mye mer ut av gadgetbudsjettet ditt. Her finnes mange leverandører.