Hvordan vi gjør ting

Her samler vi strategier, rutiner og prosesser for hvordan ting gjøres i Variant. Noen områder krever derimot mer bakgrunnsinfo og utdyping og er derfor skilt ut som egne sider

Ledelse

God ledelse er viktig for å drive Variant fremover og ta vare på de folkene vi har. Det er flere selskaper som utgjør Variant i Norge. Vi er i Bergen, Oslo og Trondheim. Hver av disse har egen lokal ledelse og noe ulik lederplattform. Felles for alle er at vi jobber tillitsbasert og styrkebasert med positiv psykologi.

Denne delen av håndboken brukes til å definere hvem og hvordan vi jobber med ledelse i Variant.

Roller og ledere

Bergen

 • CEO: Marie
 • CDO: Andreas
 • CTO: Thomas

Oslo

 • CEO: Linn
 • CDO: Lars
 • CTO: Nikolai

Trondheim

 • CEO: Kristin
 • CDO: Rolf Anders
 • CTO: Tore V.

Ledergruppe Norge

 • CEO: Odd Morten
 • Kommersiell direktør: Anders H.
 • CRO: Marius
 • CDO: Tonje
 • CTO: Mikael
 • CEO Trondheim: Kristin
 • CEO Oslo: Linn
 • CEO Bergen: Marie

Nordic Executive Group (Ledergruppe Norden)

 • Odd Morten
 • Anders H.
 • Tonje
 • Mikael